Lütfen Bölge Seçiniz  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

İletişim Bilgileri
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

İletişim Bilgileri
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

İletişim Bilgileri
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

İletişim Bilgileri
HİZMETLERİMİZ

FİMÜGASYON

Fümigasyon

Gerek çuvallanmış gerekse dökme yığın halinde depolanmış tarım ürünlerinden başlayarak, fidanlara, binalara, taşıtlara, hayvansal ürünlere, deri ve deriden mamul eşyalar ile mobilya ve kitaplara varıncaya kadar çok değişik materyale musallat olan zararlıların kapalı mahalde katı, sıvı veya gaz halindeki fumigantların tatbiki ile öldürülmesi işlemine verilen addır.

Fümigant

Fümigasyon işleminde kullanılan, gaz halinde zararlı etmenleri öldüren, kapalı bir ortama (sıcaklığı ve nemi belirli) sevk edilen ve bu ortamda belirli bir süre tutulan katı, sıvı ve gaz formlarındaki kimyasal maddelerdir.

ÜRÜN ZARARLILARI İLE MÜCADELE YÖNTEMLERİ


Fümigantlar; zararlıların tüm evrelerine; yumurta, larva, krizalit ve olgun böcek dahil olmak üzere öldürmektedir. Fumigasyonun un üstünlüğü tek seferde kesin sonuç alınabilmesidir.                                                          

Fümigasyon uygulaması Fümigasyon operatör belgeli kişiler tarafından bina, depo, fabrika, silo, gemi, konteyner vb. tesislerde yapılmaktadır.


BAŞARILI BİR FUMİGASYON


*Mücadele Edilen Zararlı Etmenin Cinsi Ve Bulunduğu Özel Şartlar

*Sıcaklık

*Fümigasyon Süresi

*Fümige Edilen Materyalin Niteliği

*Kullanılan Fumigantın Nüfuz Kabiliyeti

*Fumigasyon Alanının Geçirgenliği ( Sızdırmazlık )

*Uygulama Metodu

*Ortamdaki Hava Sirkülasyonu

*Uygulama Ortamındaki Diğer Maddeler Ürünler

*Ortamın Nemi

          

ÜRÜN ZARARLILARI İLE MÜCADELE YÖNTEMLERİ


Fümigantlar; zararlıların tüm evrelerine; yumurta, larva, krizalit ve olgun böcek dahil olmak üzere öldürmektedir. Fümigasyon unun üstünlüğü tek seferde kesin sonuç alınabilmesidir.                                                          

Fümigasyon uygulaması Fümigasyon operatör belgeli kişiler tarafından

·        Bina

·        Depo

·        Fabrika

·        Silo

·        Gemi

·        Konteyner

vb. tesislerde yapılmaktadır.                    


FÜMİGASYON UYGULAMA ÖNCESİ İŞLEMLER


Tesis içerisinde görülen ufak tefek açıklıklar kontrol edilerek uygun izolasyon maddeleriyle kapatılması yararlı olacaktır.                             

Tesis içerisindeki sıcaklığın gündüz20-25 C, gece:15 C ve nem oranın %50-60 olması uygulamanın amacına ulaşmasına yardımcı olacaktır.                                 

Fümigasyon işleminin yağışlı olmayan güneşli havalarda yapılması yararlı olacaktır.                         

Fümigasyon yapılmadan önce tesis içerisindeki ticari tüplerin, yangın tüplerinin ve canlı bitkilerin tesisin dışına çıkarılması gerekmektedir.


ÜRÜN ZARARLISI PROBLEMİ YAŞANABİLECEK BÖLGELER


* Paketleme ve Dolum Makineleri                                 

( Makinelerin motor aksanları, elektrik aksanları ve birleşim panelleri)                            

*Üretimden Kalan Malzemelerin Bekletilme Noktaları                                 

*Hammadde Depoları Raf arkası kör noktalar ve ürün döküntüleri                       

*Tesis içersinde arıza yapmış, kullanmış parçaların temizlenmediği durumlarda depolanması                                  

*Silo katları Dolum esnasında dökülen ürünlerin zararları                         

                                 

ÜRÜN ZARARLILARI ile MÜCADELE YÖNTEMLERİ


FİZİKSEL MÜCADELE YÖNTEMLERİ                      

   * TEMİZLİK

(Dip köşe-detay temizlik, Kuru ve Sulu Temizlik, Yarık-Çatlak temizliği/Zemin ve duvarlarda)

   * TECRİT ( İzolasyon )                        

   * BAKIM- ONARIM                               


FUMİGASYON ZEHİRLENMELERİ

Fümigasyon da kullanılan gazlarla zehirlenme halinde şu belirtiler görülür.


Solunum yetmezliği

Çift yada bulanık görme

Baş dönmesi

Baş ağrısı

İştah azalması

Karın sancısı

Zihin karışıklığı

Titremeler

Kulak uğultusu

Boğaz kuruması

Bitkinlik

Konuşma güçlüğü


Fumigasyon Zehirlenmeleri

Fümigasyon sırasında herhangi bir kişi de bu belirtilerden biri veya birkaçı görüldüğünde vakit kaybetmeksizin ilk yardıma başvurulmalıdır. Olanak varsa bir kişi hastaya ilk yardımı yaparken diğer bir kişi doktor çağırmalıdır.


Doktor gelinceye kadar alınacak ilk yardım önlemleri şunlardır .


Hasta yürütülmeksizin açık havaya taşınmalıdır.

Tüm kapı ve pencereler açılmalıdır.

Hastanın giysileri gevşetilmeli ve rahatlatılmalıdır.

Solunum durmuş yada düzensiz ise yapay solunum uygulanmalıdır.

Üşümesini önlemek için hasta battaniyeye sarılmalıdır.

Hasta sakin tutulmaya çalışılmalıdır. Hastanın paniğe kapılmaması gereklidir.

Hasta gazın etkisi ile iki büklüm olmuşsa sessiz ve karanlık bir odaya alınmalıdır.

Hastaya hiçbir şekilde alkol verilmemelidir.


Zehirlenmeler ciddi bir düzeyde ise tüm fümigasyon ekibi hastanede doktor gözetimine alınır ve zehirlenmeye neden olan fümigant ve özellikleri konusunda doktora bilgi verilerek tedavinin yapılması sağlanır.


ZARARLI TÜRLERİ

Boynuzlu Böcek

(Gnathocerus cornutus Fabr.)   

Tenebrionidae

Testereli Böcek

(Oryzaephilus surinamensis L.) 

Silvanidae

Un Kurdu

(Tenebrio molitor L.)                     

Tenebrionidae

Buğday Biti

(Sitophilus granarius L.)

Curculionidae

Pirinç Biti

(Sitophilus oryzae L.)

Curculionidae

Ekin Kambur Biti

(Rhizopertha dominica F.)

Bostrychidae

Khapra Böceği

(Trogoderma granarium Everts )

Dennestidae

Kırma Biti

(Tribolium confusum Duv.)

Tenebrionidae

Un Biti

(Tenebrio molitor L.)

Tenebrionidae

Ekin Kara Böceği

(Tenebriodes mauritanicus L.)

Ostomatidae

Küçük Kırma Biti

(Leomophloeus ferrugineus Steph.)

Cucujidae

Pirinç Kırma Biti

(Latheücus oryzae Waterh)

Tenebrionidae

Arpa Güvesi

(Sitotroga cercalella Oliv.)

Gelechiidae

Değirmen Güvesi

(Ephestia kuehniella (Zell.)

Un Güvesi

( Pyr aüs farinalis L.)

Pyralidae

Kuru Meyve Güvesi

(Plodia interpunctella (Hübn.)

Un Akarı

(Acarus siro L,)

Acarina: Acaridae