Lütfen Bölge Seçiniz  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

İletişim Bilgileri
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

İletişim Bilgileri
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

İletişim Bilgileri
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

İletişim Bilgileri
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

İletişim Bilgileri
Gizlilik Bildirimi

Gizlilik Bildirimi

gizlilik-bildirimi
Gizliliğinizi koruma amacımıza bağlıyız ve kişisel bilgilerinizi bu Gizlilik Bildirimi uyarınca ve AB Genel Veri Koruma Yönetmeliği’nden ve/veya geçerli yerel veri koruma yönetmeliklerinden kaynaklanan yükümlülüklerimiz uyarınca kullanacağız.

Bu Gizlilik Bildirimi aşağıdakileri kapsar:

  • Konsolide Grup Yıllık Raporumuzda listelenen ISS Group şirketleri (birlikte veya bağımsız olarak ISS, biz veya bizim).

 

Gizliliğinizi koruma amacımıza bağlıyız ve kişisel bilgilerinizi bu Gizlilik Bildirimi uyarınca ve aşağıdakilerden kaynaklanan yükümlülüklerimiz uyarınca kullanacağız:

  • Muhtelif zamanlarda tadil edildiği şekilde AB Genel Veri Koruma Yönetmeliği; ve/veya geçerli yerel veri koruma yönetmelikleri

1. Kişisel bilgiler ve özel kişisel bilgi kategorileri nedir?

Kişisel bilgiler; isminiz, adresiniz, telefon numaranız ve e-posta adresiniz gibi tanımlanmış veya tanımlanabilir bir gerçek kişi (“verinin konusu”) hakkında olan her türlü bilgi anlamındadır.

Özel bilgi kategorileri kişisel bilgilerin bir alt kümesidir ve ırk, din, cinsel eğilim, medikal ve sağlık bilgileri ve sendika üyeliği gibi bilgileri içerebilir.

 

2. Ne tür bilgileri toplayıp saklıyoruz?

2.1    Genel

Kişisel bilgilerinizi size hizmet, uygulama, anket veya pazarlama materyalleri sağlamak ve/veya sizden hizmet almak için topluyoruz. 


Sizden temin etmenizi istediğimiz kişisel bilgiler iletişim bilgileri (örneğin isim, adres, telefon numarası veya e-posta adresi), iş ile ilgili bilgiler, fotoğraflar, videolar ve kimlik belgelerini içerebilir fakat bunlarla sınırlı değildir. Genel olarak, kişisel bilgileri sizinle veya rızanız ile imzalamış olduğumuz bir sözleşmeyi icra etmek amacıyla meşru menfaatlerimiz doğrultusunda kullanıyoruz.

 

Hakkınızda özel bilgi kategorilerini (hassas kişisel bilgiler) toplamamız durumunda, bu işlem için açık rızanızı isteyecek ve sizi bilgilendireceğiz.


Ayrıca, hizmetlerimiz ile ilgili bir sorun bildirdiğiniz veya kalite gözetimi, ayrıntılı inceleme veya araştırma amaçlı olarak araştırmalar, anketler ve geri bildirim formları doldurmanızı istediğimiz durumlar dâhil olmak üzere muhtelif zamanlarda bize bilgi sağlamanızı isteyebiliriz.


2.2    Yasal ve Düzenleme amaçlı gereklilikler

Ayrıca, kişisel bilgilerinizi yasal ve düzenleme amaçlı gerekliliklere uymak amacıyla toplayabilir, işleyebilir ve aktarabiliriz.

3. Bu bilgileri sağlamazsanız ne olur?

Bize herhangi bir bilgi sağlamama ve kendinizi bize tanıtmama hakkına sahipsiniz. Fakat talep ettiğimiz kişisel bilgileri sağlamamayı veya kendinizi bize tanıtmamayı seçmeniz durumunda gerek duyduğunuz hizmetleri ve bilgileri size sunmamayı seçebilir veya bunları sağlayamayabiliriz.


4. Kişisel bilgileri nasıl topluyoruz?

Kişisel bilgileri genel olarak doğrudan sizden alıyoruz (bu bilgileri üçüncü şahıslardan sağlayabileceğimize ilişkin onay vermemiş olmanız durumunda). İnternet sitemizi kullanarak; temsilcilerimiz ile yapmış olduğunuz telefon görüşmeleri esnasında, size hizmet veya hizmet yönetimi sağladığımız durumlarda; ve tarafınızdan yazılı veya elektronik ortamda doldurmuş olduğunuz formlar ve diğer iletişim türleri üzerinden bize elektronik olarak verdiğiniz kişisel bilgileri toplarız.  

Kişisel bilgileriniz üçüncü şahıslar üzerinden topladığımız durumlarda sizi bilgilendirir ve bu işlem ile ilgili olarak onayınızı alırız.

Talep etmediğimiz ve size hizmet sağlamamız veya sizden hizmet almamız için gerekli olmayan kişisel bilgilerinizi, yasalar uyarınca bu bilgileri saklamamız gerekmiyorsa silecek veya anonim hale getireceğiz.  

Çerezler

İnternet sitemizi ziyaret ettiğinizde, sitemiz cihazınıza bir çerez gönderecektir. Bu çerez, sabit diskinizde saklanan ve bilgisayarınızın internet sitemize eriştiğini bize bildiren küçük bir bilgi parçasıdır. Bu çerez sizi doğrudan tanımlama yetisine sahip değildir. Çerezler kullanmak istemiyorsanız tarayıcı ayarlarınızı çerezleri reddedecek şekilde değiştirebilirsiniz. Kişisel bilgilerinizi internet sitemizi nasıl kullandığınız bakımından işleyeceğiz ve çerezlerimizi meşru menfaatlerimiz doğrultusunda ve en popüler sayfaların hangileri olduğunu ve site kullanımının hangi zamanlarda zirve yaptığını belirlemek, aynı zamanda İnternet Protokolü (IP) adresleri, yönlendirme yapan internet sitesi adresleri, uygulama faaliyet kayıtları ve hata kayıtları gibi içeriği iyileştirmek ve internet sitemizin navigasyonunu daha kolay hale getirmek için kullandığımız diğer bilgileri elde etmek amacıyla kullanırız. 

ISS; sistem yönetimi, sorunların belirlenmesi ve internet sitesinin iyileştirilmesi amacıyla kullanıcıların internet sitemiz ile etkileşimleri hakkında trend bilgileri edinmek için Google Analytics ve benzeri araçları kullanmaktadır. Google Analytics, ziyaretçi etkileşimlerini rapor etmek için birinci şahıs çerezlerini kullanmaktadır. Bu çerezler mevcut ziyaretin hangi saatte yapıldığı, ziyaretçinin siteyi daha önceden ziyaret edip etmediği ve ziyaretçiyi internet sitesine yönlendiren sitenin hangisi olduğu gibi bilgilerin saklanması için kullanılırlar. Google Analytics ile ilgili daha fazla bilgi, Google’ın Gizlilik Politikası bağlantıları ve Google Analytics sisteminden çıkma aracı için
http://www.google.com/intl/en/analytics/privacyoverview.html
adresini ziyaret edin.

ISS’in kendi internet sitelerinde kullanıyor olabileceği üçüncü şahıs çerezlerin bir listesi aşağıdadır.

Çerez adı

Süre bitimi

ai_user hiçbir zaman
nmstat 909 gün
use_cookies 274 gün
s_fid 657 gün
__atuvc 722 gün
ASP.NET_SessionId
session
SC_ANALYTICS_GLOBAL_COOKIE 3652 gün
_ga 730 gün
_gid 1 gün
_gat 1 dakika
__hstc 789 gün
__hssrc session
__hssc 30 dakika
hubspotutk 3650 gün
ai_session 30 dakika

Bağlantılar

İnternet sitemiz üçüncü şahıs internet sitelerine bağlantılar içerebilir. ISS Global Gizlilik Bildirimi şartlarının dış internet siteleri için geçerli olmadığını hatırlatırız. Üçüncü şahısların kişisel bilgilerinizi nasıl kullandığını öğrenmek için bu sitelerin Gizlilik Bildirimlerinin bir suretini edinmeniz gerekmektedir.

5. Kişisel bilgileri nasıl kullanıyoruz?

Kişisel bilgilerinizi yasalar uyarınca yükümlü veya yetkili olduğumuz herhangi bir şeyi yapmak dâhil olmak üzere yasalara uymak, sizin ile aramızdaki ilişkiyi yönetmek, her türlü yasal ve/veya ticari şikâyet veya sorunu çözmek, ISS işleri ile ilgili diğer işlev ve etkinlikleri yerine getirmek dâhil olmak üzere ticari faaliyetlerimizi yürütmek ve hizmetlerimizi iyileştirmek amacıyla topluyoruz. Dahası, işbu belgeye özel olarak rıza gösterdiyseniz, bizim veya üçüncü şahısların sunduğu ve ilginizi çekebilecek ürün ve hizmetler hakkında size bilgi verebiliriz. 

Genel olarak, bilgilerinizi bu Gizlilik Bildiriminde belirtilenler dışında veya size belirtilmemiş bir amaç doğrultusunda kullanmayacak veya paylaşmayacağız.


6. Bilgilerinizi neden üçüncü şahıslar ile paylaşıyoruz?

Kişisel bilgilerinizi yukarıda belirtilen sebeplerden dolayı ilgili tüzel kişilerimiz, aracılarımız, şirket dışı danışmanlarımız ve şirket dışı hizmet sağlayıcılarımız ve yüklenicilerimiz (posta sağlayıcılar, ticari aracılar veya destek hizmetleri gibi); kolluk kuvvetleri dâhil olmak üzere devlet kurumları; düzenleyici ve uyuşmazlık çözüm makamları (veya yasaların veya mahkeme/tahkim kararlarının gerekli kıldığı diğer bir makam) ve ifşanın tarafınızdan onaylandığı diğer bir kişi veya kişilik dâhil olmak üzere üçüncü şahıslar ile kişisel bilgilerinizi paylaşabiliriz. 

Sizin ile ilgili özel kategorilere ait bilgileri yasaların gerekli gördüğü veya izin verdiği durumlarda kendi tüzel kişiliğimiz, çalışanlarımız ve ilgili tüzel kişiliğin çalışanları; devlet veya düzenleme makamları (kolluk kuvvetleri, tahkim kurulları ve mahkemeler dâhil olmak üzere) ve yasaların izin verdiği diğer kişiler hariç olmak üzere herhangi bir kişi veya kişilik ile paylaşmayacağız. 

Bilgilerinizi bizim adımıza kişisel bilgileri işleyen bir üçüncü şahıs ile paylaştığımızda, bu üçüncü kişilerin kişisel bilgilerinizin korunmasına ilişkin gizlilik ve mahremiyet yükümlülüklerine tabi olmaları için gereken her türlü makul adımı atacağız. İfşa işlemi yasal gerekliliklere uygun olarak yürütülür, buna göre aktarımlar verilerin açıkça belirtilen amaçlar dışında bir amaç için işlenmemesini ve yeterli güvenlik önlemlerinin alınmasını sağlamak amacıyla veri işlemci anlaşmaları ile korunmaktadır.

7. Kişisel bilgilerinizi AB/EEA dışında alıcılar ile paylaşıyor muyuz?

Aşağıda belirtilen koşullar veya bilgilerin paylaşımının yasalar veya mahkeme/tahkim kararları uyarınca onaylandığı veya zorunlu kılındığı durumlar hariç olmak üzere, kişisel bilgilerinizi yazılı onayınız olmadan bu bilgilerin (uygun olduğu üzere) elde edildiği ülke dışında herhangi bir üçüncü şahıs kuruluş ile paylaşmayacağız. 

Kişisel bilgilerinizi ISS Group içinde, AB/EEA dışında bulunan faaliyetlerimiz veya yüklenicilerimize aktarabiliriz. Fakat bu tür bir aktarım kişisel bilgilerinizin bu Gizlilik Bildirimi uyarınca korunmasına dair taahhüdümüzü değiştirmez.

Kişisel bilgilerinizin AB/EEA dışına aktarılması durumunda, ISS bu bilgileri AB Komisyonunun yeterli koruma seviyesine sahip olduğunu onayladığı ülkelere aktararak veya ISS ile verilerin aktarıldığı AB/EEA dışı kişilik arasında gereken şekilde hazırlanmış bir sözleşme imzalamak kaydıyla yeterli seviyede güvenliği sağlar.


8. Kişisel bilgilerinizin doğrudan pazarlama veya tanıtım amaçlı kullanımı

ISS, kişisel bilgilerinizi bizim veya üçüncü şahısların sunduğu ve ilginizi çekebileceğini düşündüğümüz hizmet veya ürünler hakkında size bilgi vermek için kullanabilir. Sizin onayınızla, kişisel bilgilerinizi belli pazarlama amaçları doğrultusunda bu üçüncü şahıs kuruluşlar ile paylaşabiliriz. 

Ticari ilişkimizin yapısına bağlı olarak, işlerimizi başkalarına tanıtırken sizi bir referans olarak kullanmayı isteyebiliriz. Bu tür durumlarda, önce sizin onayınızı isteyecek ve yalnızca onay verdiğiniz kişisel bilgilerinizi paylaşacağız. 

Dilediğiniz herhangi bir zamanda bizimle iletişime geçerek veya uygulanabildiği yerlerde promosyon e-posta iletilerinde bulunan “abonelikten çık” tuşuna tıklayarak ürün veya hizmetler ile ilgili olarak sizinle iletişime geçmememizi veya bu amaçla bilgilerinizi başkaları ile paylaşmamamızı sağlayabilirsiniz.


9. Kişisel bilgilerinizin saklanması ve güvenliği

Kişisel bilgilerinizi kâğıt üzerinde veya elektronik dosyalar halinde saklamaktayız. Yasalar uyarınca elimizde bulunan kişisel bilgilerin yanlış amaçlar için kullanım, müdahaleler ve kaybolmalara ve izinsiz erişim, değişiklik veya ifşalara karşı koruyan güvenlik önlemlerine sahibiz. ISS, kriptolama gibi teknik güvenlik önlemlerine sahiptir. Birtakım sistemler ve iletişim güvenlik önlemlerinin yanı sıra basılı kopyaların güvenli şekilde depolanması buna dâhildir. Buna ek olarak, kişisel bilgilerinize erişim, erişim yetkisine sahip kişiler ile sınırlandırılacaktır. 


Kişisel bilgilerinizi yalnızca kişisel bilgilerinizi işleme amacımız için gerekli olduğu süre boyunca saklamaktayız. Bir müşteri, ticari öncü veya tedarikçi iseniz, kişisel bilgilerinizi genelde sizinle son etkileşimimizi takip eden 36 aylık süre boyunca saklarız.

 

Bu Gizlilik Bildirimi uyarınca artık kullanılamaz hale gelen kişisel bilgilerin silinmesi veya anonim hale getirilmesi için gereken makul adımları atmaktayız.

10. Kişisel bilgilerinize nasıl erişebilir veya düzeltme yapabilirsiniz

Sizin ile ilgili elimizde bulunan bilgilerin bu bilgileri kullandığımız veya paylaştığımız esnada doğru, güncel, eksiksiz ve ilgili olmasını sağlamak için gereken makul adımları atmaktayız. Bu yüzden, kişisel bilgilerinizin yanlış olduğunu düşünmeniz durumunda bizimle iletişime geçmelisiniz. 

Bu Gizlilik Bildirimi ile ilgili herhangi bir sorunuz varsa veya kişisel bilgilerinizi düzeltmek istiyorsanız Grup Veri Koruma Yetkilimiz ile iletişime geçebilirsiniz:

  • ISS A/S, Buddingevej 197, DK 2860 Soeborg, Danimarka adresinden Veri Koruma Yetkilisine yazarak; veya

Bir erişim talebinin talep edilen kişisel bilgilerin tam açıklamasını ve ISS’ten sizi tanımlaması ve talebinizi işleme geçirmesi için gereken makul kişisel bilgileri içermesi gereklidir.

 

Kişisel bilgilerinize erişim talebiniz, talebiniz ile ilgili bilgiler ve bunları size temin eden ISS çalışanının kimliği kayıt altına alınacaktır.  Ayrıca, kişisel bilgileriniz ile ilgili işlemlerin onaya bağlı olması durumunda bu işleme ilişkin onayınızı geri çekebilirsiniz.

Sizinle ilgili olan ve işlediğimiz bilgilerin yanlış, eski, eksik, alakasız veya yanıltıcı olduğuna inanmanız durumunda bu bilgilerin düzeltilmesini talep edebilirsiniz. Bu bilgilerin düzeltilmesi için gereken makul adımları atacak, sizi bu düzeltme konusunda bilgilendirecek ve ilgili veri koruma düzenlemeleri uyarınca zorunlu olduğumuz hallerde bu bilgilerin diğer alıcılarını bilgilendireceğiz.

Belli durumlarda düzeltme taleplerini reddetmemiz gerekebilir. Bu tür durumlarda, bu kişisel bilgilere düzeltme talebinde bulunduğunuza dair bir bildirimin eklenmesini talep edebilirsiniz. 

Ayrıca kişisel bilgilerinizi işlememize itiraz edebilir veya bu bilgileri işlememizi kısıtlamamızı talep edebilirsiniz. Dahası, belli durumlarda kişisel bilgilerinizin bir kopyasını yapısal, sıklıkla kullanılan ve makineler tarafından okunabilen bir biçemde elde etmeyi talep edebilirsiniz.


Bilgilerinize erişim veya bilgilerinizin düzeltilmesi için herhangi bir ücret ödemeniz gerekmez. Fotokopi çekilmesi, yazılı raporların temini, idare ve posta masrafları dâhil olmak üzere erişim talebinizin işlenmesi ve size yanıt verilmesi ile ilgili olarak yapılan makul harcamaları karşılamanız gerekebilir.

11. Taleplerinize nasıl yanıt vereceğiz

Talebinizin elimize geçtiğini 5 iş günü içinde onaylamak için çabalayacağız. Talebinizi 20 iş günü içinde işleyip size yanıt vermek için elimizden geleni yapacağız. Talebinize yanıt veremiyorsak, bunun sebebi ve yanıtımızdan memnun kalmamanız durumunda yapabileceklerinize ilişkin bilgiler içeren bir yazılı açıklama tarafınıza gönderilecektir.


12. Bizimle anonim bir şekilde iletişime geçmek mi istiyorsunuz?

Bizimle anonim bir şekilde iletişime geçmeniz tabii ki mümkündür. Fakat kimliğinizin saklı tutulmasını tercih etmeniz durumunda, talep ettiğiniz hizmet veya bilgileri size sunma kabiliyetimiz sınırlı olacaktır.


13. Gizlilik ihlalleri ile ilgili olarak şikâyette bulunabilir misiniz?

Bir gizlilik ihlali ile ilgili şikâyette bulunmak istiyorsanız lütfen Grup Veri Koruma Yetkilimiz ile iletişime geçin:

  • Telefon + 45 38 17 62 01
  • ISS A/S, Buddingevej 197, DK 2860 Soeborg, Danimarka adresinden Veri Koruma Yetkilisine yazarak; veya

Şikâyetinizi mümkün olduğu kadar hızlı şekilde ele almak için elimizden geleni yapacağız. Şikâyetinizden alınan sonuçtan memnun kalmamanız durumunda şikâyetinizi aşağıdaki kuruma aktarabilirsiniz:

Datatilsynet (Danimarka Veri Koruma Kurumu)

  • Telefon:  +45 33 193 218
  • Posta:      Datatilsynet, Borgergade 28, 1300 Kopenhag, Danimarka
  • İnternet:  www.datatilsynet.dk (Gizlilik Şikâyet Formu)


14. Daha fazla bilgiye mi ihtiyacınız var?

Gizlilik ile ilgili daha fazla genel bilgi için www.datatilsynet.dk adresinden Danimarka Veri Koruma Makamını ziyaret edebilirsiniz.

 

15. Gizlilik Bildirimizin güncellenmesi

Gizlilik Bildirimimizi ve kişisel bilgileri işleme şeklimizi muhtelif zamanlarda gözden geçirebilir, tadil edebilir veya yenileyebiliriz. Güncellenmiş Gizlilik Bildirimini www.issworld.com adresinde bulunan internet sitemizden yayımlayacağız. Yenilenen şartlar, yayımlandıkları tarihten itibaren yürürlüğe gireceklerdir.