Lütfen Bölge Seçiniz  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

İletişim Bilgileri
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

İletişim Bilgileri
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

İletişim Bilgileri
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

İletişim Bilgileri
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

İletişim Bilgileri
ISS Bitki Bakım ve Haşere Kontrol Hizmetleri

Hizmete Genel Bakış

ISS Bitki Bakım ve Haşere Kontrol Hizmetleri, sağlıklı ve güzel yaşamanın en temel hak olduğundan hareketle geliştirdiği hizmet anlayışını teknoloji, deneyim ve uzmanlıkla birleştirerek en ileri düzeyde sunar. Yaşadığınız mekânlardaki var olan ve var olabilecek zararlılara karşı önlem alır, ürettiği kesin çözümlerle pürüzleri ortadan kaldırır.

ISS Haşere Kontrol Hizmetleri, virüslere karşı etkin mücadelede uzmanlığa sahiptir. Covid-19 gibi biyolojik zararlıların azaltılmasına yönelik çalışmalar özellikle alışveriş merkezleri, plazalar gibi büyük tesislerde etkin sonuçlar vermekte ve kalıcılığını 2 ila 90 gün arasında korumaktadır. İşlemlerde, tamamı Sağlık Bakanlığı onaylı iki farklı ürün gamı kullanılmaktadır. Bunlardan Hidrojen Peroksit Nano ürünler sınıfına dahil olan Antigerm Nano 50, aktif oksijen bazlı olup rahatsız edici tarzda tat ve koku barındırmamaktadır. Toksik olmayan ve çevrede kalıntı bırakmayan ürün uygulandıktan bir saat sonra ortamın kullanılması önerilmektedir. Yine Hidrojen Peroksit Nano ailesine giren Intra Hydrocare ise tüm yüzeylerde, ekipmanlarda ve boru hatlarında kullanılmaktadır. İnsanlar, hayvanlar ve malzemeler için güvenli olan bu uygulama, yüksek sıcaklıkta da etkisini sürdürebilmektedir. Bakteri, virüs, mantar ve yosunlara karşı güçlü bir etkiye sahiptir. Etki süresi ise insan yoğunluğuna bağlı olarak en fazla bir haftadır.

ISS tarafından kullanılan uygulamaların bir kısmı da Nano Kalıcı Ürünler olarak adlandırılmaktadır. Bunlardan Nano Clear AG Plus, ULV cihazı ile soğuk sisleme şeklinde uygulanmaktadır. Leke, nemlenme ve korozif etkisi olmayan Nano Clear AG Plus, silme, sıvama, ek işçilik gerektirmemektedir. Nano Kalıcı Ürünler kategorisindeki bir diğer ürün olan Antimic isimli uygulama da ISS tarafından gerçekleştirilmektedir. Antimic, nano teknolojik bir ürün olduğundan yapıların ve malzemelerin 100 nanometreden küçük hijyen boşluklarına kadar nüfuz etmektedir. Antibakteriyel, antifungal ve antiviral özelliklere sahiptir. Antimic’in iki uygulamayla kalıcılık süresi 45-60 gün arasında değişirken üçüncü uygulamayla bu süre 90 güne kadar çıkabilmektedir.

Bize Ulaşın

ISS Haşere Kontrol Hizmetleri, mekânlarınızı insan sağlığına ve çevreye en uygun biyosidal ürünler ve çevreye duyarlı modern ilaçlama yöntemleriyle korur. İnsan sağlığını tehdit etmeyen pestisitler kullanan bir ilaçlama şirketi olarak, servis sorumlularını ve tüm çalışanlarını, pestisitler ve yeni teknolojik uygulamalar konusunda düzenli olarak eğitir. Taşıdıkları organizmalarla insan sağlığını doğrudan veya dolaylı olarak tehdit eden, mekânlara zarar veren yürüyen haşere, uçan haşere ve kemirgenler, kimyasal ve kimyasal olmayan, kokusuz ilaçlama ile tamamen yok edilir.

Hangi haşerelerle mücadele ederiz?

Hangi mekânlara hizmet veririz?

 • Gıda fabrikaları
 • İlaç fabrikaları
 • Sağlık kurumları
 • Oteller
 • Site ve konutlar
 • Alışveriş ve iş merkezleri
 • Catering işletmeleri
 • Restoranlar ve fast food zincirleri
 • Eğitim kurumları
 • Kara, deniz ve hava taşıtları

Depolanmış tarım ürünlerinden fidanlara, binalara, taşıtlara, hayvansal ürünlere, deri ve deriden mamul eşyalar ile mobilya ve kitaplara kadar pek çok materyale musallat olan zararlıların kapalı mahalde katı, sıvı veya gaz halindeki fümigantların tatbiki ile öldürülmesi işlemine “fümigasyon” adı verilir. ISS Haşere Kontrol Hizmetleri, fümigasyon konusunda engin bir deneyim ve uzmanlığa sahiptir.

Hangi mekânlara fümigasyon uygularız?

Ambar, bina, depo, fabrika, silo, gemi, konteyner gibi mekân ve tesislerinizi tüm ürün zararlılarından ve onların yıkıcı etkilerinden tek seferde arındırırız.

Fümigasyon ile hangi zararlıları yok ederiz?

ISS Haşere Hizmetleri’nin tam bir profesyonellikle uyguladığı fümigasyon işleminin yok ettiği zararlılardan bazıları şunlardır:

 • Hububat ambarı zararlıları
 • Un ve undan mamul madde zararlıları
 • Baklagiller zararlıları
 • Kuru meyve zararlıları
 • Kuru tütün zararlıları
 • Depolanmış patates zararlıları
 • Kestane ve fındık zararlıları

          Daha Fazlası

ISS Bitki Bakım Hizmetleri, ziraat mühendisleri, peyzaj mimarları ve deneyimli bahçıvanlardan oluşan uzman kadrosuyla yeşil alanlarınızı, bitkilerinizi, çiçeklerinizi korur, sağlıklı ve uzun ömürlü olmalarını sağlar. Uzmanlarımız tarafından yapılan incelemelerin ardından düzenleyici-önleyici faaliyet prosedürümüz doğrultusunda, bitki açısından oluşabilecek tüm hastalık ve zararlılara karşı erken teşhis-tedavi yöntemleriyle yeşil alanlarınız sağlıklı hale getirilir ve kontrol altında tutulur.

Hangi hizmetleri veririz?

 • Proje çizimi
 • Peyzaj uygulamaları
 • Peyzaj bakım-onarımı
 • Kültürel işlemler
 • Ekim ve dikim işlemleri
 • Sabit bahçıvanlar ile bahçe bakım
 • Bitki gübre ve toprak satışı

Hangi yararları sunarız?

 • Bitki ömrünün uzatılması,
 • Çim alanlarda oluşan sararma ve kelleşmelerin giderilmesi,
 • Budama işlemlerinin yapılarak bitkilere düzgün bir form kazandırılması,
 • Hastalık ve zararlılara karşı periyodik ilaçlama yapılarak bitkilerin sağlıklı kalabilmesi,
 • Toprak analiz sonuçlarına göre bitkinin ihtiyacı olan besinlerin belirlenmesi ve ihtiyaçlar doğrultusunda gübreleme yapılması,
 • Peyzaj alanında kullanılan motorlu ekipmanların zamanında bakım-onarımlarının yapılması,
 • Belirli periyotlarla ziraat mühendisleri/ teknikerleri tarafından proje ziyaretlerinin yapılması ve müşteriye raporlanması,
 • Proje başlangıcında bitki envanterinin çıkartılarak müşteriye sunulması,
 • Projede kuru ve riskli bitkilerin tespitinin yapılarak iyileştirme çalışmalarına başlanması ve sonuçların müşteriye raporlanması,
 • Müşterinin bahçe personeline özel eğitim verilmesi,
 • Yıllık ve günlük iş planları hazırlanarak personellerin iş planı doğrultusunda çalışmalarının sağlanması,
 • Müşteri memnuniyeti anketleriyle varsa eksik olan noktaların giderilmesi.

Hangi mekânlara hizmet veririz?

 • Siteler
 • Fabrikalar
 • Alışveriş merkezleri
 • Plazalar ve iş merkezleri
 • Hastaneler
 • Okullar
 • Villalar
Daha Fazlası

ISS Haşere Kontrol Hizmetleri, içme ve kullanma suyu depolarının dezenfeksiyonunda tecrübeli, eğitimli ve profesyonel teknik ekibiyle hizmet verir. Kullanılan suyun analiz raporlarını (pH, mikrobiyolojik ve fiziksel), akredite laboratuvar çözümleri ile birlikte müşterilerine sunar.

Dezenfeksiyon neden mutlaka gerekir?

Su depolarında uzun süre kalan şebeke suyu, mikroorganizmaların üremesi için elverişli ortam oluşturur. Su depolarının uzun süre temizlenmemesi ve dezenfekte edilmemesi, fiziksel, kimyasal ve biyolojik kirlilikler suda çamurlanma, dökülme ve paslanmaya, renk, koku değişimlerine ve bakteri oluşumuna yol açar. Kirli su ister içilsin isterse kullanılsın, pek çok hastalığın insan vücuduna geçmesine neden olur. Ayrıca depoda oluşan pas ve kum tanecikleri, hidrofor, arıtma cihazı, çamaşır ve bulaşık makinelerini tahrip eder.

Kimler mutlaka yaptırmalı?

Su deposu dezenfeksiyonu her yer ve herkes için elzemdir. T.C. Sağlık Bakanlığı’nın yayımladığı genelge doğrultusunda da bina-konut, hastaneler ve endüstriyel tesislerde yılda en az iki kez su depolarının temizlik ve dezenfeksiyonunun yapılmasını öneririz.

Hangi teknikleri uygularız?

 • Deponuzun dezenfeksiyonunu hijyenik elbise ve teçhizat ile yaparız.
 • Su deposunun aydınlatılmasını ve hava sirkülasyonunun sağlanmasını gerçekleştiririz.
 • Depo duvarları ve zeminini, T.C. Sağlık Bakanlığı’ndan onaylı dezenfektan maddeler ile demir, sülfat, kum, tortu, yosun vs. kalıntılarından arındırırız.
 • Depo duvarları ve zeminini, 150 bar basınçlı yıkama motoru ile yıkayıp durularız.
 • Zeminde toplanan çözelti, balçık ve kalıntıları tahliye ederek zemini temizleriz.
 • Durulanan ve temizlenen depoya klor uygulaması yaparak deponuzun durumunu ilk günkü haline getiririz.
 • Temizlik ve dezenfeksiyon işleminden sonra mevcut deponun hacmi, depo niteliği, eksikler ve yapılması gereken işlemleri hazırladığımız servis raporuyla size iletiriz.
 • Dezenfeksiyon işlemi sırasında iş ve çevre sağlığı güvenliği açısından gerekli tüm önlemleri alırız.
Daha Fazlası

ISS Haşere Kontrol Hizmetleri, özellikle gıda sektörü tesis ve işletmelerinin ihtiyaç duyduğu hijyenik ortamların sağlanmasında fümispore işlemiyle çığır açmaktadır. Bunun yanı sıra yatak hijyeni konusundaki çalışmalarımız, sektöre önderlik edecek yetkinliktedir.

Fümispore nedir?

Fümispore, T.C. Sağlık Bakanlığı’ndan onaylı, ekonomik, hava yoluyla etki eden, kuru bazlı tek dezenfektandır. İşlem sırasında insan müdahalesine gerek olmadığı, toksik olmayan özgün formül içerdiği, tozu ateş almadığı, bileşimi patlayıcı olmadığı ve insan ile hayvan sağlığına zarar vermediği için çok güvenlidir.

Fümispore hangi yararları sağlar?

Fümispore üretim alanlarının sterilizasyonunu sağladığı gibi bakterilerin, mikropların, küf, mantar veya virüslerin üremesini de önler ve uzun vadeli, gerçek koruma sağlar. Fümispore’un sağladığı avantajlar şöyle sıralanabilir:

 • Son ürünün raf ömrünü uzatır.
 • İhraç ürünlerinin mikroorganizmalardan arınmış olarak ulaştırılmasını sağlar.
 • Ürün verimliliğini artırır.
 • Üreticiden tüketiciye daha sağlıklı ürünlerin ulaşmasını sağlar.
 • Üretim makinelerini ve teknolojik altyapıyı korur.
 • İş gücü verimliliğini yükseltir ve iş gücü kaybını azaltır.

Hangi mekânlara fümispore öneririz?

 • Tavuk çiftlikleri
 • Süt endüstrisi
 • Endüstriyel unlu mamuller
 • Tütün ve çay endüstrileri
 • Fındık endüstrisi
 • İçecek endüstrisi
 • Kuru gıda bakliyat
 • Yem fabrikaları
 • Hayvancılık tesisleri
 • Su ürünleri işletmeleri
 • Kesme çiçek ve seracılık
 • Meyve ve sebze işleme endüstrileri
 • Yemek fabrikaları
 • Gıda depolama alanları
 • Hastaneler ve ilaç üretim merkezleri
 • Okul, yurt, ev, cami, otobüs, metro, tren gibi toplu yaşam ve toplu taşıma alanları

Yatak hijyeni neden gerekir?

Yataklarımız deri döküntüleri, tozlar, ter gibi etkenler yüzünden akar (mite), bakteri, küf ve mantar vb. için en uygun yaşama ve üreme ortamıdır. Bu mikroorganizmalar her hareketimizde toza bulanarak ağız, burun ve göz gibi organlarımızı ulaşır, cildimize yerleşirler. Bu durum alerjik reaksiyonların yanı sıra kaşınma, bronşit, astım, hatta nefes darlığı gibi olumsuz sonuçlar yaratabilir. ISS Haşere Kontrol Hizmetleri, yüzeylere uyguladığı özel bileşiklerle sizi, sevdiklerinizi ve konuklarınızı sağlıklı mekânlara kavuşturur.

Hangi bileşiği kullanırız?

Yüzeylere uyguladığımız Sterl STAT molekülleri, tipik çiviler oluşturan mikrop düşmanı bir tabaka halinde savunmacı bir yapı meydana getirir. Biyofilm adı verilen bu tabaka mikroorganizmaların fiziksel olarak yapışıp kalmalarını ve parçalanmalarını sağlar. Düzenli kullanıldığında yüzeyde polimer tabaka oluşturarak kir tutmasını da önler. Böylece temizlikte zaman ve ekonomide tasarruf sağlar.

Nerelerde Sterl STAT uygularız?

 • Hava filtreleri ve materyalleri
 • Tüm tekstil ürünleri
 • Mutfaklar, restoranlar, yemek salonları, kafeteryalar, soğutma odaları
 • Gıda tesisleri
 • Otel odaları
 • WC, duş, banyo vs.
 • Gemi ve uçak kabinleri, toplu taşıma araçları
 • Ameliyathaneler, hasta odaları, muayene odaları, bekleme odaları, ambulanslar, acil servisler, medikal ekipmanlar
 • Yatak çarşafları, örtüleri ve yorganlar
 • Konutlar
 • Ofisler
 • Ulusal ve global gıda güvenliği standartlarına göre müşteri eğitimleri
 • Sanitasyon konularında danışmanlık
 • Tecrit konularında danışmanlık
ONAYLI PESTİSİT REFERANS DÖKÜMÜ
EC FORMULASYONLU ALAN SPREYLERİ
1 BİO-CYPER RUHSAT ETİKET MSDS
2 BİO-SIT RUHSAT ETİKET MSDS
3 ECONEXT EC RUHSAT ETİKET MSDS
4 DELTA-H EC RUHSAT ETİKET MSDS
5 DEEP / 18 RUHSAT ETİKET MSDS
6 DEEPER EC/18 RUHSAT ETİKET MSDS
7 SOLFAC EC 50 RUHSAT ETİKET MSDS
YÜZEY SPREYLERİ
1 AGITA WG RUHSAT ETİKET MSDS
2 AVERKILL ALFA SC 50 / 18 RUHSAT ETİKET MSDS
3 AVERKILL SC 50 / 18 RUHSAT ETİKET MSDS
4 CONTROL FLY /18 RUHSAT ETİKET MSDS
5 DEEPEST SÜSPANSİYON KONSANTRE RUHSAT ETİKET MSDS
6 DRAKER 10.2 CS RUHSAT ETİKET MSDS
7 ECOTOX ALFA SE RUHSAT ETİKET MSDS
8 FENDONA %6 SC RUHSAT ETİKET MSDS
9 FİCAM W RUHSAT ETİKET MSDS
10 ICON CS RUHSAT ETİKET MSDS
11 K-OTHRINE WG 250 RUHSAT ETİKET MSDS
12 MULTİNEXT SC RUHSAT ETİKET MSDS
13 SOLFAC WP RUHSAT ETİKET MSDS
JEL YEM BAZLI ÜRÜNLER
1 FIBRO GEL /18 RUHSAT ETİKET MSDS
2 GOLİATH JEL RUHSAT ETİKET MSDS
3 İNVİCT GOLD RUHSAT ETİKET MSDS
4 MAXFORCE PRIME RUHSAT ETİKET MSDS
5 MAXFORCE QUANTUM RUHSAT ETİKET MSDS
6 POWERNEXT GEL RUHSAT ETİKET MSDS
7 ULTRA MAX GEL RUHSAT ETİKET MSDS
LARVASİTLER
1 BIOPREN 4 GR / 18 RUHSAT ETİKET MSDS
2 MICROLARV ME RUHSAT ETİKET MSDS
RODENTİSİTLER
1 BONIRAT PASTA RUHSAT ETİKET MSDS
2 BONİRAT WAX BLOCK /14 RUHSAT ETİKET MSDS
3 MURIN MUM BLOK RUHSAT ETİKET MSDS
4 MURİN PASTA RUHSAT ETİKET MSDS
5 RODİFEN PASTA RUHSAT MSDS
6 RODİL BLOK RUHSAT MSDS
7 STORM PASTA RUHSAT ETİKET MSDS
8 VEBIRAT MUM BLOK RUHSAT ETİKET MSDS
DİĞER FORMULASYONLAR
1 RED EARTH RUHSAT ETİKET MSDS

FM ISS Yolu

224x100_FM
Mülkiyet hizmetlerimiz ve kapasitemiz hakkında detaylı bilgilere hizmet broşürümüzden ulaşılabilir.
ISSWAY Son Sayı

İletişim

224x100-contact
Hizmetlerimiz hakkında herhangi bir sorunuz olması durumunda satış ekiplerimizle iletişim kurun. Global ve yerel satış satış kontaklarımızı görüntülemek için lütfen aşağıdaki link’e tıklayın.

Bize ulaşın

Bloğumuzu takip edin

224px100px_traineeblog
Tesis yönetimi endüstrisi ve dış kaynak kullanımının geleceği hakkında fikir edinin. Bloğumuzda her hafta yeni ve düşündürücü paylaşımlar yer alıyor. Tartışmalarımıza siz de katılın!


Bloğumuzu okuyun