Lütfen Bölge Seçiniz  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

İletişim Bilgileri
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

İletişim Bilgileri
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

İletişim Bilgileri
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

İletişim Bilgileri
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

İletişim Bilgileri
İnsan Kaynakları

ISS İnsan Kaynakları’nın amacı:

ISS’ de işe yüreğini koyan elemanların çalışmasına katkıda bulunarak, kaliteli, gelişen, güleryüzlü hizmet anlayışının, tüm çalışanlarca benimsendiği bir kurum kültürü yaratmaktır.  

Bu süreç mevcut eleman ihtiyacının tespiti, bu ihtiyacın uygun yollar ve araçlarla duyurulması, başvuruların alınması ve değerlendirilmesi, görüşmelerin yapılması ve uygun adayların işe yerleştirilmesini içerir. Sürecin temelinde belirlenmiş, “Mesleki, Temel, Yönetsel ve Fonksiyonel Yetkinlikler” bulunmaktadır.

Bilgi toplumu olarak adlandırılan günümüzde konumu ve işi ne olursa olsun tüm kişilerin ve kuruluşların eğitim ve gelişme ihtiyaçları vardır. Bu sürecin bir amacı da çalışanların hayat boyu öğrenme alışkanlığı kazanmasıdır. Eğitim bir yatırımdır. Bu yatırımın şirket içinde geri dönüşü ancak eğitim ihtiyaçlarının doğru belirlenmesi ve doğru eğitim programları ile olur.

Dünya’da 450,000 ISS, çalışanının eğitimi ve sürekli gelişiminin önemli bir ticari öncelik ve rekabet kriteri  olduğunu, hizmet kalitesi ve devamlılığı sağladığını inanıyoruz.

Hangi pozisyonda çalışırsa çalışsın ISS’ e katılan kişi, eğitimleri için kurumsal ve kişisel ihtiyaçlarını karşılayan yapılandırılmış bir yaklaşımla karşılaşır. Bu, eğitimler (oryantasyon eğitimleri, sözleşme aşinalığı ile Sağlık, Güvenlik ve Çevre, Müşteriyi Koruma vs. konuları içeren ISS ve müşteriye özel politikalar ve prosedürler) , kişisel gelişime yönelik (daha geniş Tesis Hizmetleri Yönetim Becerileri için BIFM’den temizlik görevleri için BICS’ye) uzanır.

Ayrıca ISS Kopenhag’da ISS Group Merkezinde bulunan kendi Üniversitesinde (Henley Colloge ile işbirliği içinde lisanüstü eğitimi dahil olmak üzere) ve İngiltere’de çeşitli eğitim programları sunmaktadır. İdari değişiklikten görüşme becerilerine kadar bütün önemli konuların içerildiği eğitimler ile yönetim gelişimi öğretilmektedir. Ayrıca 2007 yılında ISS Türkiye bünyesinde yapılandırılan “ISS TÜRKİYE  Gelişim Merkezi ve Yönetim Akademisiâ ” ile eğitim ve gelişim anlayışına farklı bütünsel bir bakış açısı getirilmiştir.

ISS PDS’ i tüm personelin iş verimliliğini, kurum için yarattığı katma değeri, kurumsal kimlik ve kurallara uyumunu doğru değerlendirebilmek olduğu kadar, çalışanların işten ve kurumdan beklentilerini ölçmek, kariyer hedeflerini ve eğitim ihtiyaçlarını saptamak, yöneticiler ve çalışanlar arasındaki iletişim ve anlayışı güçlendirmektir.

Performans değerlendirme, şirkette görevi ne olursa olsun bireylerin çalışmalarını, etkinliklerini, eksiklerini, yeterliliklerini, çabalarını ve yetersizliklerini kısacası tüm yönleri ile gözden geçirilmesidir. Kişilerin gerek kendi kendilerini değerlendirmeleri, gerekse üstleri tarafından değerlendirmeleri rollerinin gereklerini ne düzeyde yerine getirdiklerini görmek bakımından önemlidir.Özet olarak performans değerlendirme çalışanın tanımlanmış olan görevlerini belirli zaman dilimi içinde gerçekleştirme düzeyinin belirlenmesidir.  Sunuçları kariyer planlarının hazırlanması, ücretinin artmasında, görevinin değiştirilmesinde, işinin zenginleştirilmesinde ve eğitim ihtiyaçlarının saptanmasında kullanılır. ISS Performans Değerlendirme Modeli, Hedeflerin ve Yetkinliklerin pozisyonlar bazında değerlendirildiği bir süreçtir. ISS’ de çalışan tüm personelin performans değerlendirmesi yılda iki kez Haziran ve Aralık  aylarında gerçekleştirilir.

Kariyer yönetimi, kişinin şirket içindeki rolü itibari ile teri etme olanaklarının hazırlanması, uygun kişilerin uygun statülere doğru yönlendirilmesi, gerekli hazırlıkların yapılmasını içerir. Performans değerlendirme sonuçları, kişinin iş başarıları, ilişkileri ile ilgili sonuçları içerdiği için kariyer planlama arcı olarak kullanılır. Kariyer yönetimi iyi yapıldığı kurumlarda kişiler bir çalışanın mevcut bulunduğu durumun farkında olması, kendisi için bir sonraki adımda neyin olduğunu bilmesi, iş geleceğini öngörmesi, kendini geleceğe hazırlaması açısından yararlı bir uygulamadır. Son derece dinamik bir “Kariyer Planlama” Süreci olan  ISS, yöneticilerini kendi bünyesinde yetiştirir ve kurum kültürünün yaygınlaştırılmasını hızlandırır.
ISS 'de ücret politikamız; temel olarak, işin gerektirdiği ve kişilerin sahip olduğu yetkinlikleri, iş bazında sorumlulukları, eğitim ve iş tecrübelerini esas alan, "yüksek performansı ödüllendirmeyi" hedefleyen, adil ve rekabetçi bir sisteme dayanmaktadır. Çalışanlarımızın ücretleri; şirket içi denge, bireysel performans sonuçları, ücret araştırmaları, piyasada hedeflediğimiz konumlanma ve ekonomik göstergeler doğrultusunda, her yıl aralık ayında değerlendirilip güncellenmektedir.
İnsan Kaynakları Birimleri, şirketler için danışmanlık yapan birimlerdir. Gerek yönetimin gerekse çalışanların verimli ve başarılı hedeflere yönelik çalışmalar yapmaları için sistemler ve uygulamalar önerir. Bu uygulamalar hayata geçirilirken İnsan Kaynakları tüm çalışanların yanındadır. İnsan Kaynaklarının bir diğer misyonu da  tarafsızlık ve gizlilik ilkesi doğrultusunda tüm çalışanlara rehberlik etmek, onları dinlemek ve çözüm getirebileceği konularda çalışmalar yapmaktır.
Çalışanların işlerinde başarılı olmasının temelinde işlerini severek yapmaları ve mutlu olmaları yatar. Bunun onların motivasyon düzeyiyle ilgisi vardır. Motivasyon, çalışanların şirketin genel amaçlarına uyum düzeyi ve buna bağlılık, biz ruhunun oluşması gibi sonuçlara yol açmaktaır.ISS bünyesinde bulunan “ISS Sosyal Kulüp”, personelimize yönelik sosyal ve kültürel aktivitelerimizi planlar ve hayata geçirilmesini sağlar. Her yıl geleneksel düzenlediğimiz pikniklerimiz,Ayın Elemanı Seçimlerimiz ve Ödüllerimiz,  Odak Grup Çalışmalarımız, Personel Aktivitelerimiz de ISS bünyesinde gerçekleştirdiğimiz organizasyonlarımızdandır.
issway20191
ISSWAY Son Sayı