ÖYKÜMÜZ

İnsanlar mekânları ve mekânlar insanları yaratır

İNSANLAR MEKÂNLARI YARATIR

İnsanların mekânları ve mekânların insanları yarattığına inanırız. Strateji aşamasından operasyonlara kadar her aşamada müşterilerle birlikte çalışarak onlara çalışan, düşünen ve istenileni sağlayan mekânlar sağlarız. Müşterilerimiz bizi, hayatı kolaylaştıran, daha üretken ve eğlenceli hale getiren ortamlar oluşturduğumuz, bu ortamları yönetip sürdürülmesini sağladığımız için seçerler.

Çalışanlarımız, birlikte çalıştıkları insanlara özen gösterirler. İhtiyacı sağlayan ve mutluluk veren mekânlar oluşturmak için her zaman insani dokunuş katarlar. Müşterilerin tesislerindeki her ISS çalışanı, bizden biridir. Yani eğitimlidir, donanımlıdır, motivasyonu yüksektir ve yüksek standartlara göre çalışır.

Müşterilerle her gün, yan yana birlikte çalışarak kullanıcı deneyiminin her yönünü kavrarız. Hizmet sunumunun hassas gerçekliklerini karşılayacak yenilikçi stratejiler ve akıllı çözümler geliştirmek için verileri, sezgileri ve bilgileri kullanırız. Bu durum riskleri yönetmemize, maliyetleri düşürmemize ve tutarlılık sağlamamıza yardımcı olur. 

Doğruluk, eşitlik ve kapsayıcılık geçmişine sahip küresel bir şirket olarak tüm çalışanlarımıza, sorunlarla ve fırsatlarla gerçekleştikleri anda ilgilenmelerini sağlayacak yetkiyi veririz. Müşterilerimizin amaçlarına ulaşmalarına yardımcı olmayı kendi işimiz olarak görüyoruz. İster hastaların tedavi olduğu hastaneler, üretkenliği artıran işletmeler, yolcu taşıyan havalimanları, isterse üretim tesisleri olsun her yerde yardıma hazırız.

İnsanlar mekânları ve mekânlar insanları yaratır. İşimizi doğru yapmamızın, hayatları geliştirdiğini ve dünyayı daha iyi bir yer haline getirdiğini biliriz ve bundan motive oluruz.

ÖYKÜMÜZ

ISS’in Mirası – geçmişimiz, çalışanlarımız

Şu anda bildiğimiz haliyle ISS 1934 yılında kuruldu. Ancak şirketin kökenleri 1901 yılına dayanmaktadır. ISS yerel işletmelere bekçilik hizmeti sunan bir şirket olarak kurulmuş olmasına karşın genişlemesi ve büyümesi sırasında aynı değerlere bağlılığını korumuştur. Dünyayı daha iyi çalışılabilir bir yer yapmak için insanları ve mekânları birbirine bağlama amacı her zaman işimizin merkezinde olmuştur.

İnsanlar, mekânlar ve gezegenle ilgili hikayeler

İNSANLAR MEKÂNLARI YARATIR

30'dan fazla ülkede, 40.500'in üzerinde müşteri