YÖNETİM

ISS A/S Yönetim Kurulu

Tüm yönetim kurulu üyeleri, çalışan temsilcileri dışında bağımsızdır.

Edited BoD Niels_v2

CHAIR

Niels Smedegaard

2019_12_12_ISS_Bestyrelse_Ledelse_EGM_0086

DEPUTY CHAIR

Henrik Poulsen

2019_BOD_Valerie Beauleui

MEMBER OF THE BOARD

Valerie Beaulieu

Edited BoD 1

MEMBER OF THE BOARD

Kelly Kuhn

2020_EGM_Søren Thorup Sørensen

MEMBER OF THE BOARD

Søren Thorup Sørensen

2019_12_12_ISS_Bestyrelse_Ledelse_EGM_0056

MEMBER OF THE BOARD

Ben Stevens

2019_12_12_ISS_Bestyrelse_Ledelse_EGM_0068

MEMBER OF THE BOARD

Cynthia Mary Trudell

2019_12_12_ISS_Bestyrelse_Ledelse_EGM_0024

MEMBER OF THE BOARD

Nada Elboayadi (E)

2019_12_12_ISS_Bestyrelse_Ledelse_EGM_0018

MEMBER OF THE BOARD

Joseph Nazareth (E)

2019_12_12_ISS_Bestyrelse_Ledelse_EGM_0002

MEMBER OF THE BOARD

Elsie Yiu (E)

Denetim ve Risk Komitesi

Denetim ve Risk Komitesi, şirket dışı finansal raporlamayı, önemli muhasebe politikalarının yanı sıra önemli muhasebe tahminlerini ve kararlarını değerlendirir. Ayrıca Grup’un risk yönetimi, şirket içi kontrolleri ve iş bütünlüğü konularını da gözden geçirir ve izler. Aynı zamanda Grup şirket içi denetim işlevini izler ve Mali Politika, Temettü Politikası ve Grup Vergi Politikası’nı da değerlendirir. Denetim ve Risk Komitesi ayrıca bağımsız denetçilerle ilişkileri izler ve değerlendirir, denetim sürecini ve denetçilerin ayrıntılı denetim raporlarını gözden geçirir ve Kurula denetçilerin atanmasıyla ilgili önerilerde bulunur.

Denetim ve Risk Komitesi 2020 yılında yedi toplantı yaptı.

2020 yılında Denetim ve Risk Komitesi, Grup’un muhasebe politikalarının uygulanmasının değerlendirilmesi, önemli muhasebe tahminlerinin ve kararlarının kullanılmasının yanı sıra ve şirket içi kontroller sistemi dahil olmak üzere mali raporlamayla ilgili önemli risklere odaklanmaya devam etti. Denetim ve Risk Komitesi tüzüğü, Grup Şirket İçi Denetim tüzüğü ve kaynakları da dahil olmak üzere gözden geçirildi ve güncellendi.

2021 için yedi toplantı programlandı.

Denetim ve Risk Komitesi üyeleri, Danimarka Kurumsal Yönetişim Önerileri’nde belirtilen tanıma göre bağımsız olarak kabul edilmektedir.

2019_12_12_ISS_Bestyrelse_Ledelse_EGM_0056

CHAIR

Ben Stevens

2019_BOD_Valerie Beauleui

MEMBER OF THE BOARD

Valerie Beaulieu

2020_EGM_Søren Thorup Sørensen

MEMBER OF THE BOARD

Søren Thorup Sørensen

Ücret Belirleme Komitesi

Yönetim Kurulu (Kurul), bir ücret belirleme komitesi kurdu (Ücret Belirleme Komitesi ya da Komite). Komite, Ücret Politikası’nın hazırlanmasında gözetim görevi yürütmektedir. Kurul ve İdari Grup Yönetim Kurulu (İGYK) üyelerinin ücretlerini değerlendirir ve bunlarla ilgili önerilerde bulunur. Aynı zamanda İdari Grup Yönetimi’nin (İGY) ücretlerini onaylar.

Komite, Ücret Politikası’nı en az yılda bir kez gözden geçirir ve ücretlerin Ücret Politikası’na uygun olduğundan emin olur.

Ücret Belirleme Komitesi, 2020 yılında on bir toplantı yaptı.

2020, küresel pandemi, bir kötü amaçlı yazılım saldırısı, yönetim kademesinde önemli değişiklikler ve yenilenen strateji dolayısıyla ISS için beklenmeyen ve zorlu bir yıl oldu. Aşağıda bu zorlukların yönetim kademesinin ücretlerini nasıl önemli ölçüde etkilediğiyle ilgili özet bilgiler verilmektedir.

2020 için yönetim kademesinin ücretleri

Yönetim Kurulu’na ödenen ücretler 8,0 milyon DKK oldu (2019: 8,8 milyon DKK)

IGYK’ya 2020’de ödenen ücretler 26,9 milyon DKK oldu (2019: 24,7 milyon DKK)

Kısa süreli teşvik programı (KSTP) Covid-19’dan önemli ölçüde etkilenen 2020 sonuçlarına göre yeni Grup CEO’suna hedefin %72’si, Grup CFO’una hedefin %59’u ve Avrupa CEO’suna hedefin %59’u ödendi

2018’de verilen uzun süreli teşvik programı (USTP), performans ölçütlerinin yerine getirilmemiş olması dolayısıyla Mart 2021’de verilmedi

Covid-19 ve kötü amaçlı yazılım saldırısı

Yönetim Kurulu, ikinci çeyrekte gönüllü olarak ücretlerini %20 azalttı. Benzer şekilde İGYK ve İGY de ikinci çeyrekte maaşlarına gönüllü olarak %20 indirim uyguladı

Kısa Süreli Teşvik Programı (KSTP), değiştirildi ve mali hedeflerin ağırlığı %75’ten %50’ye indirildi ve zorlukların üstesinden gelmek amacıyla anlık eylemlere odaklanılmasını sağlamak için mali olmayan hedefler konuldu (%25 ağırlık)

2020 için Uzun Süreli Teşvik Programı (USTP) için hisse başına kazanç (HBK) hedefi, iki parçaya ayrıldı: 2020 için bir yıllık hedef ve 2021-2022 için iki yıllık hedef. 2018 ve 2019’da verilen mevcut programlar üzerinde herhangi bir değişiklik yapılmadı

Yönetim kademesindeki değişiklikler

Hizmet sözleşmesine uygun olarak eski Grup CEO’su Jeff Gravenhorst’a 24 aylık maaş verildi

Yeni Grup CEO’su Jacob Aarup-Andersen’in atanması 1 Eylül 2020 tarihinde yürürlüğe girdi. Grup CEO’su, daha önce çalıştığı konumdan ayrılmasıyla bağlantılı olarak hisse teşviki hakkını kaybetmesi nedeniyle kısmen tazmin edildi

Pierre-François Riolacci’ye Mayıs 2020’de kalıcılık ödülü verildi

Aralık 2020’de Kasper Fangel, Grup CFO’su ve Pierre-François Riolacci, Avrupa CEO’su olarak atandı

2020 Ücret Belirleme Komitesi’nin etkinlikleri Ücret Belirleme Raporu’nda daha ayrıntılı olarak açıklanmaktadır.

Ücret Belirleme Komitesi üyeleri, Danimarka Kurumsal Yönetişim Önerileri’nde belirtilen tanıma göre bağımsız olarak kabul edilmektedir.

 

2019_12_12_ISS_Bestyrelse_Ledelse_EGM_0068

CHAIR

Cynthia Mary Trudell

Edited BoD Niels_v2

MEMBER OF THE BOARD

Niels Smedegaard

Edited BoD 1

MEMBER OF THE BOARD

Kelly Kuhn

Atama Komitesi

Atama Komitesi, Yönetim Kurulu ve İdari Grup Yönetimi Kurulu adaylarının belirlenmesi için uygun planların ve süreçlerin uygulandığından emin olmak ve bu kurulların kompozisyonunu değerlendirmek konusunda Yönetim Kurulu’na yardımcı olur. Atama Komitesi ayrıca Yönetim Kurulu, İdari Grup Yönetimi Kurulu ve Yönetim Kurulu tarafından kurulan komitelerin üyeleri için aday ya da atama önerilerinde de bulunur.

Atama Komitesi 2020’de 14 toplantı yaptı.

2020 yılında, Atama Komitesi’nin temel etkinlikleri arasında yeni Kurul üyeleri için arama süreçlerini ve aday önerilerini desteklemek ve yeni Grup CEO’sunu atamak, yedekleme planlaması ve organizasyonel değişimleri değerlendirmek, yıllık Kurul değerlendirmesini desteklemek ve Kurulun kompozisyonunu gözden geçirmek sayılabilir.


Atama Komitesi üyeleri, Danimarka Kurumsal Yönetişim Önerileri’nde belirtilen tanıma göre bağımsız olarak kabul edilmektedir. 

Edited BoD Niels_v2

CHAIR

Niels Smedegaard

2019_12_12_ISS_Bestyrelse_Ledelse_EGM_0068

MEMBER OF THE BOARD

Cynthia Mary Trudell

Edited BoD 1

MEMBER OF THE BOARD

Kelly Kuhn

İşlem Komitesi

İşlem Komitesi, Yönetim Kurulu’na büyük satın almalar, tasfiyeler ve müşteri sözleşmeleriyle ilgili öneriler verir, işlem süreçlerini gözden geçirir, büyük işlemler için ISS prosedürlerini ele alır ve belirli etkilenen işlemleri değerlendirir.

İşlem Komitesi, 2020 yılında üç toplantı yaptı.

2020 yılında İşlem Komitesi, belirli büyük müşteri sözleşmesi tekliflerini, ticari teklif değerlendirme sürecini ve standardını, ticari süreçleri, tasfiyeleri gözden geçirdi ve bu konularda Yönetim Kurulu’na önerilerde bulundu.

İşlem Komitesi üyeleri, Danimarka Kurumsal Yönetişim Önerileri’nde belirtilen tanıma göre bağımsız olarak kabul edilmektedir.

2019_12_12_ISS_Bestyrelse_Ledelse_EGM_0056

CHAIR

Ben Stevens

Edited BoD Niels_v2

MEMBER OF THE BOARD

Niels Smedegaard

2019_12_12_ISS_Bestyrelse_Ledelse_EGM_0086

DEPUTY CHAIR

Henrik Poulsen

2019_BOD_Valerie Beauleui

MEMBER OF THE BOARD

Valerie Beaulieu

Kurul değerlendirmeleri

ISS A/S’nin Yönetim Kurulu, her yıl Kurul değerlendirmesi yapmaktadır. Yıllık Kurul değerlendirmesinin açıklaması ve genel sonuçlar, 2017’den bu yana ISS A/S’nin Yasal Kurumsal Yönetişim Raporlarında yer almaktadır. ISS A/S’nin Yasal Kurumsal Yönetişim Raporlarına aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilir.

Raporları göster

İNSANLAR MEKÂNLARI YARATIR

30'dan fazla ülkede, 40.500'in üzerinde müşteri