YÖNETİM

ISS A/S Yönetim Kurulu

Tüm yönetim kurulu üyeleri, çalışan temsilcileri dışında bağımsızdır.

2022_BoD_Niels Smedegaard_website

CHAIR

Niels Smedegaard

BoD member

DEPUTY CHAIR

Lars Petersson

2022_BoD_Valerie Beauleui_website

MEMBER OF THE BOARD

Valerie Beaulieu

2022_BoD_Kelly Kuhn_website 2

MEMBER OF THE BOARD

Kelly Kuhn

2022_BoD_Søren Thorup Sørensen_website

MEMBER OF THE BOARD

Søren Thorup Sørensen

2022_BoD_Ben_Stevens_website

MEMBER OF THE BOARD

Ben Stevens

2022_BoD_Cynthia_Mary_Trudell_website

MEMBER OF THE BOARD

Cynthia Mary Trudell

2022_BoD_Nada Elboyadi_website

MEMBER OF THE BOARD

Nada Elboayadi (E)

2022_BoD_Joseph Nazareth_website

MEMBER OF THE BOARD

Joseph Nazareth (E)

2022_BoD_Elsie Yiu_website

MEMBER OF THE BOARD

Elsie Yiu (E)

Denetim ve Risk Komitesi

Denetim ve Risk Komitesi, şirket dışı finansal raporlamayı, önemli muhasebe politikalarının yanı sıra önemli muhasebe tahminlerini ve kararlarını değerlendirir. Ayrıca Grup’un risk yönetimi, şirket içi kontrolleri ve iş bütünlüğü konularını da gözden geçirir ve izler. Aynı zamanda Grup şirket içi denetim işlevini izler ve Mali Politika, Temettü Politikası ve Grup Vergi Politikası’nı da değerlendirir. Denetim ve Risk Komitesi ayrıca bağımsız denetçilerle ilişkileri izler ve değerlendirir, denetim sürecini ve denetçilerin ayrıntılı denetim raporlarını gözden geçirir ve Kurula denetçilerin atanmasıyla ilgili önerilerde bulunur.

Denetim ve Risk Komitesi 2021 yılında 7 toplantı yapmıştır.

2021 yılında Denetim ve Risk Komitesi, Grup’un muhasebe politikalarının uygulanmasının değerlendirilmesi, önemli muhasebe tahminlerinin ve kararlarının kullanılmasının yanı sıra ve şirket içi kontroller sistemi dahil olmak üzere mali raporlamayla ilgili önemli risklere odaklanmaya devam etti. Komite ayrıca Speak Up (ihbar) sistemini ve iş bütünlüğü konularını da gözden geçirdi. Denetim ve Risk Komitesi Tüzüğü, Grup İç Denetim yönetmeliği ve kaynakları da dahil olmak üzere gözden geçirildi.

Denetim ve Risk Komitesi üyeleri, Danimarka Kurumsal Yönetişim Önerileri’nde belirtilen tanıma göre bağımsız olarak kabul edilmektedir.

2022_BoD_Ben_Stevens_website

CHAIR

Ben Stevens

2022_BoD_Valerie Beauleui_website

MEMBER OF THE BOARD

Valerie Beaulieu

2022_BoD_Søren Thorup Sørensen_website

MEMBER OF THE BOARD

Søren Thorup Sørensen

Ücret Belirleme Komitesi

Yönetim Kurulu (Kurul), bir ücret belirleme komitesi kurdu (Ücret Belirleme Komitesi ya da Komite). Komite, Ücret Politikası’nın hazırlanmasında gözetim görevi yürütmektedir. Kurul ve İdari Grup Yönetim Kurulu (İGYK) üyelerinin ücretlerini değerlendirir ve bunlarla ilgili önerilerde bulunur. Aynı zamanda İdari Grup Yönetimi’nin (İGY) ücretlerini onaylar.

Komite, Ücretlendirme Politikası'nı yılda en az bir kez gözden geçirir ve ücretin Ücretlendirme Politikasına uygun olmasını sağlar. Politika.

Komite, ücretlerle ilgili konularda ve Komitenin görevlerinin oluşturduğu diğer ilgili konularda Komiteye tavsiyede bulunmak üzere bağımsız dış danışmanları görevlendirebilir.

Ücretlendirme Komitesi 2021 yılında 9 toplantı yapmıştır.

2021'de Ücretlendirme Komitesi, 2021 için Kısa Vadeli Teşvik Programı (STIP) ve 2021 Uzun Vadeli Teşvik Programı (LTIP) dahil olmak üzere Kurul ve EGMB'nin ücretlerini değerlendirmeye odaklanmaya devam etti. Ayrıca Komite, Ücretlendirme Politikasını ve Ücretlendirme Raporunu değerlendirdi.

2021 Ücret Belirleme Komitesi’nin etkinlikleri Ücret Belirleme Raporu’nda daha ayrıntılı olarak açıklanmaktadır.

Ücret Belirleme Komitesi üyeleri, Danimarka Kurumsal Yönetişim Önerileri’nde belirtilen tanıma göre bağımsız olarak kabul edilmektedir.

2022_BoD_Cynthia_Mary_Trudell_website

CHAIR

Cynthia Mary Trudell

2022_BoD_Niels Smedegaard_website

MEMBER OF THE BOARD

Niels Smedegaard

2022_BoD_Kelly Kuhn_website 2

MEMBER OF THE BOARD

Kelly Kuhn

Atama Komitesi

Atama Komitesi, Yönetim Kurulu ve İdari Grup Yönetimi Kurulu adaylarının belirlenmesi için uygun planların ve süreçlerin uygulandığından emin olmak ve bu kurulların kompozisyonunu değerlendirmek konusunda Yönetim Kurulu’na yardımcı olur. Atama Komitesi ayrıca Yönetim Kurulu, İdari Grup Yönetimi Kurulu ve Yönetim Kurulu tarafından kurulan komitelerin üyeleri için aday ya da atama önerilerinde de bulunur.

Atama Komitesi 2020’de 14 toplantı yaptı.

2021'de Aday Gösterme Komitesi'nin temel faaliyetleri, yeni üyelerin aday gösterilmesi için arama süreçlerini ve tavsiyelerini desteklemek, halefiyet planlamasının ve organizasyonel değişikliklerin gözden geçirilmesi, yıllık Kurul değerlendirmesinin desteklenmesi ve Kurul kompozisyonunun gözden geçirilmesiydi.

Atama Komitesi üyeleri, Danimarka Kurumsal Yönetişim Önerileri’nde belirtilen tanıma göre bağımsız olarak kabul edilmektedir.

2022_BoD_Niels Smedegaard_website

CHAIR

Niels Smedegaard

2022_BoD_Cynthia_Mary_Trudell_website

MEMBER OF THE BOARD

Cynthia Mary Trudell

2022_BoD_Kelly Kuhn_website 2

MEMBER OF THE BOARD

Kelly Kuhn

İşlem Komitesi

İşlem Komitesi, belirli büyük satın almalar, elden çıkarmalar ve müşteri sözleşmeleri ile ilgili olarak Yönetim Kurulu'na tavsiyelerde bulunur, işlem hattını gözden geçirir, ISS'nin büyük işlemler için prosedürlerini dikkate alır ve seçilen etkilenen işlemleri değerlendirir. mevcut finansmanın finansmanı, yeniden finansmanı veya maddi varyasyonu ve öz sermaye veya borç ihracı için teklifler.

İşlem Komitesi 2021 yılında 4 toplantı yapmıştır.

2021 yılında İşlem Komitesi, belirli büyük müşteri sözleşmesi tekliflerini, ticari teklif değerlendirme sürecini ve standardını, ticari süreçleri, tasfiyeleri gözden geçirdi ve bu konularda Yönetim Kurulu’na önerilerde bulundu.

İşlem Komitesi üyeleri, Danimarka Kurumsal Yönetişim Önerileri’nde belirtilen tanıma göre bağımsız olarak kabul edilmektedir.

2022_BoD_Ben_Stevens_website

CHAIR

Ben Stevens

2022_BoD_Niels Smedegaard_website

MEMBER OF THE BOARD

Niels Smedegaard

BoD member

DEPUTY CHAIR

Lars Petersson

2022_BoD_Valerie Beauleui_website

MEMBER OF THE BOARD

Valerie Beaulieu

Kurul değerlendirmeleri

ISS A/S’nin Yönetim Kurulu, her yıl Kurul değerlendirmesi yapmaktadır. Yıllık Kurul değerlendirmesinin açıklaması ve genel sonuçlar, 2017’den bu yana ISS A/S’nin Yasal Kurumsal Yönetişim Raporlarında yer almaktadır. ISS A/S’nin Yasal Kurumsal Yönetişim Raporlarına aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilir.

Raporları göster

İNSANLAR MEKÂNLARI YARATIR

30'dan fazla ülkede, 40.500'in üzerinde müşteri