KURUMSAL SORUMLULUK

Raporlama, politikalar ve yayımlar

Grup İcra Yönetim Kurulu tarafından ISS Group için bir dizi özel kurumsal yönetişim kuralları grubu belirlendi ve sonrasında bu kurallar tüm bölgesel ve yerel birimlerde uygulamaya alındı.

ISS olarak Kurumsal Sorumluluk alanındaki çabalarımızla gurur duyuyoruz ve dünyanın en çok kullanılan sürdürülebilirlik raporlama çerçevesi olan Küresel Raporlama Girişimi’nin (GRI - Global Reporting Initiative) belirlediği yeni GRI Standartlarıyla paralel olarak her yıl rapor hazırlıyoruz. 

‘Core’ (Temel) seçeneği ile uyumlu olmayı tercih ettik. Bu raporda yer alan GRI Standartlarının açıklamalarının özeti, Rapor’daki tablolarda yer almaktadır. Analizlerimizde ve raporlarımızda ISO Standardı ISO 26000 Sosyal Sorumluluk için Rehber ve Danimarka Standartları DS 49001 ‘Sosyal sorumluluk yönetim sistemi – Gereksinimler’den de yararlandık. 

Ayrıca işçi ve insan haklarıyla ilgili SA8000’in ilkelerine göre çalışıyoruz. SA8000 Standardı, çalışanları korumak için uluslararası işçi standartlarının uygulanmasına yönelik bir araçtır. 

Rapor, aynı zamanda kurumsal sosyal sorumluluk için Danimarka Finansal Beyanlar Yasasının 99 a ve 99 b sayılı bölümlerine uygun bir yasal rapordur. 

Rapor UNGC’nin (Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi) gerektirdiği şekilde İlerleme Bildirimi (CoP - Communicate on Progress) yükümlülüğümüzü de yerine getirmemizi sağlamaktadır.  
ISS_TR_ISSDER

ISS TÜRKİYE KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİ

ISSDER

ISS’in en büyük sosyal sorumluluk projelerinden biri olan ve  Kasım 2020 itibarıyla  20 binden fazla üyeye sahip olan ISSDER, 2020 yılının başından Kasım ayına kadar ise  277 yardım talebine yanıt verdi ve yine bu sürede 796.013 TL tutarında nakdi yardım gerçekleştirdi.

ISS TÜRKİYE KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİ

TOÇEV

TOÇEV'in 1994 yılında 5 çocukla başlayan yolculuğu, ülkemiz ve çocuklarımız için hayata geçirdiği projelerle 25 yıl sonunda, 7 milyonu aşkın çocuk ile devam etmektedir. ISS Türkiye, 2005 yılından bu yana olduğu gibi TOÇEV'i desteklemeye devam ediyor.

ISS_TR_CR_TOCEV

Tüm raporlarımızı okuyun

Şeffaflık, yüksek standartlarımızın anahtarıdır. Her yıl iyi kurumsal vatandaşlar olarak gösterdiğimiz ilerlemeyi rapor halinde sunuyoruz. En yeni raporları, diğer yayımlarımızın yanında bulabilirsiniz.

Yayımlarımızı okuyun

Birleşik Krallık Modern Kölelik Yasası

Politikamız, kölelik ve insan kaçakçılığının işimizin ya da tedarik zincirimizin hiçbir kısmında bulunmamasını sağlamaktır. Bu yaklaşım Davranış Kodumuz, Kurumsal Sorumluluk Politikamız, Tedarikçi Davranış Kodumuz ve Küresel Çalışan Standartlarımızla uyumludur. Küresel Çalışan Standartlarımız, diğer birçok alanın yanı sıra istihdam öncesi kontrolleri, zorla ya da mecburi çalıştırmaya, çocuk çalıştırmaya sıfır toleransı ve özel hayatın gizliliğini kapsamaktadır. 

Faaliyetlerimizde bu riskleri yönetebildiğimizi doğrulamak için şirket içi denetimler yapıyoruz. Tedarik zincirimizin belirli kategorilerinin çocuk ve köle çalıştırma açısından daha yüksek risk taşıdığını biliyoruz. Bu nedenle 2017 yılında yeni bir Tedarik Zinciri Politikası ve ISS ProcurePASS sistemini uygulamaya aldık. 

ISS TÜRKİYE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU

Sürdürülebilirlik

Sürdürülebilir büyüme anlayışımızla uzun yıllardır şirketimizin yürütmekte olduğu çevre ve sosyal sorumluluk projelerinin bir ürünü olan Sürdürülebilirlik Raporumuzu bu yıl da yayınlamanın heyecanı içerisindeyiz. Raporumuz, GRI (Global Reporting Initiative) tarafından GRI Standartları çerçevesinde kontrol edilerek onaylanmıştır. Türkçe ve İngilizce olmak üzere iki dilde hazırlanan raporumuzu tüm paydaşlarımızın dikkatine sunarız. Sürdürülebilirlik Raporunda ISS Türkiye’nin faaliyetleri sonucu oluşan ekonomik, sosyal ve çevresel etkiler değerlendirilmiş, strateji ve hedefler açıklanarak, ISS Türkiye’nin yapmış olduğu çalışmalar hakkında bilgilere yer verilmiştir.

2019 Sürdürülebilirlik Raporu için Tıklayın
ISS_TR_SustaibabilityReport19

Kurumsal Yayınımız

ISS WAY

Sürdürülebilir Bir Dünya ve Daha İyi Bir Gelecek İçin ISS WAY Artık Dijital!

ISS_TR_ISSWAY

İNSANLAR MEKÂNLARI YARATIR

30'dan fazla ülkede, 40.500'in üzerinde müşteri