KURUMSAL SORUMLULUK

İnsanlar, mekânlar ve gezegene özen gösteririz

ISS olarak, şirketimizin 1901 yılına dayanan kökenlerinden itibaren harika çalışanların fark yarattığına güçlü bir şekilde inanan, çalışanlara odaklı bir kuruluş olmaya devam ediyoruz. Gezegene, çalışanlarımıza ve hizmet verdiğimiz toplumlara karşı olan sorumluluğumuza inanıyoruz. İşimizi doğru yapmamızın, hayatları geliştirdiğini ve dünyayı daha iyi bir yer haline getirdiğini biliriz ve bundan motive oluruz.

DK_2019_Bygningsstyrelsen_workplace 121219 (16)

speak up

Etik iş uygulamaları, Kurumsal Sorumluluk'un bir parçasıdır

Davranış Kodu'muzun yaptığımız her işle nasıl bağlantılı olduğunu öğrenin. Speak Up politikası, etik standartlarımızla ve davranışlarımızla yakından ilişkilidir. ISS’in Değerleri ve Davranış Kodu ile uyumlu olarak ISS’in şirket bütünlüğü tartışmaya açık değildir.

Davranış Kodu'muz ve Speak Up politikamız hakkında daha fazla bilgi alın

VAADİMİZ

Üzerinde yaşadığımız dünyayı destekleyen, sürdürülebilir bir iş modeli

370.000 çalışanı olan küresel bir şirket olarak, dünyanın en önemli sürdürülebilirlik sorunlarından birçoğunun çözülmesinde önemli bir role sahibiz. Sürdürülebilir gelişmeye, üç ana alanda katkıda bulunuyoruz:     

  • Çalışanlar: Güvenli çalışma koşullarını, sağlığı, refahı ve insan haklarını desteklerken aynı zamanda çeşitlilik ve kapsayıcılık içeren bir kültür geliştiriyoruz.   
  • Gezegen: Çevresel etkimizi azaltırken aynı zamanda müşterilerimize stratejik öneriler ve hizmetlerle sürdürülebilir işyerleri oluşturmalarına yardımcı oluyoruz.   
  • Kar: Geçerli iş standartlarına ve şirket bütünlüğü çerçevemize uyarak küresel iş ortamını olumlu yönde etkiliyoruz.  
Daha fazla bilgi
DK_2019_Bygningsstyrelsen_workplace 121219 (14)

BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarını Destekliyoruz

Daha dayanıklı ve adil bir uluslararası topluma dönüşümü derinden destekliyoruz. Hedefimiz; faaliyet gösterdiğimiz her pazarda her zaman olumlu etkiler yaratmak için çalışarak, sektörümüze öncülük etmektir. İnsanlara, gezegene ve karlılığa nasıl etkin bir yaklaşım göstereceğimize odaklanarak, bu BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarını (SKA) desteklemek için önemli ölçüde çaba gösteriyoruz:

SKA 5

Toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak ve tüm kadınlar ile kız çocuklarının güçlenmesi

ISS olarak her zaman çeşitliliği kucaklarız ve teşvik ederiz. Kadınlar, iş gücümüzün yaklaşık yarısını oluşturmaktadır ve üst düzey çeşitlilik ve kapsayıcılık stratejimizle yönetim, liderlik gelişimi ve yeni mezun programlarımızda kadınların daha fazla temsil edilmesini sağlamak için çalışmaya devam ediyoruz.

SKA 6

Herkes için erişilebilir su ve atık su hizmetlerini ve sürdürülebilir su yönetimini güvence altına almak

Su tüketimi, ana çevresel etkilerimizden biridir. Küresel ISS Çevreci Ofisler Programı ve Temizlikte Mükemmellik yaklaşımımızla dünya çapında deterjan kullanımını %75 ve su tüketimi ve atılmasını %70 azaltmayı hedefliyoruz.

SKA 8

İstikrarlı, kapsayıcı ve sürdürülebilir ekonomik büyümeyi, tam ve üretken istihdamı ve herkes için insana yakışır işleri desteklemek

Çalışanlara odaklı bir şirket olarak kuruluşun her seviyesinden çalışanların geliştirilmesine önemli miktarda yatırım yapıyoruz: yaralanmaları ve ölümleri ortadan kaldırma, adil ücretlendirmeyi sağlama, zorla çalıştırma, çocuk çalıştırma, modern kölelik ve insan kaçakçılığına sıfır tolerans göstererek çalışma.

SKA 10

Ülkeler içinde ve arasında eşitsizlikleri azaltmak

Dünyanın en büyük özel sektör işverenlerinden biri olarak, çok çeşitli geçmişlerden ve eğitimlerden gelen kişileri kabul ediyor olmaktan dolayı gurur duyuyoruz. Her geçen gün daha fazla sayıda mültecinin yanı sıra zihinsel ya da fiziksel engelli, sosyal zorluklara sahip ya da sınırlı eğitime almış ya da eğitim almamış kişilere eğitim ve kariyer fırsatları sunuyoruz.

SKA 12

Sürdürülebilir üretim ve tüketim kalıplarını sağlamak

Temizlikte Mükemmellik programımızla ve çevreci inovasyon projelerimizle, çevresel etkileri azaltacak yeni araçları, teknolojileri ve süreçleri geliştirmek ve test etmek için stratejik tedarikçilerle çalışarak kimyasal tüketimini azaltmayı hedefliyoruz.

SKA 13

İklim değişikliği ve etkileri ile mücadele için acilen eyleme geçmek

ISS, mümkün olan her yerde hem kendimizin hem de müşterilerimizin çevre üzerindeki etkilerini azaltmak konusunda kararlı biçimde çalışmaktadır. Müşterilerimizle, çevresel ayak izlerini yönetmelerine ve azaltmalarına yardımcı olmak için stratejik danışmanlar olarak hizmet vererek hem kendi tesislerinde hem de tesis dışında birlikte çalışıyoruz.

SKA 16

Sürdürülebilir kalkınma için barışçıl ve kapsayıcı toplumlar için adalete erişimi sağlamak ve her düzeyde etkili, hesap verebilir ve kapsayıcı kurumlar oluşturmak

Yolsuzluğa, rüşvete, ayrımcılığa ya da etik olmayan davranışlara tolerans göstermeyiz. ISS Davranış Kodu ve Küresel Çalışan Standartlar ile farklı bakış açılarına değer verilen ve çekinmeden açık konuşmanın güvenli olduğu bir kültürü destekliyoruz ve teşvik ediyoruz.

KURUMSAL SORUMLULUK

Avustralya’daki yerli grupların fırsatlarını artırma

Dünyanın en büyük işverenlerinden biri olarak Avustralya yerlileri için sürdürülebilir istihdam ve kariyer gelişimi sağlamak dahil olmak üzere dünyanın her yerinden insanlar için istihdam fırsatlarının iyileştirilmesinde oynamamız gereken bir role sahibiz.

Daha fazla bilgi
AU CR - Maximizing opportunities

ÇOK YÖNLÜLÜK VE KAPSAYICILIK

Fark yaratan çalışanlar

Çok yönlülüğü ve kapsayıcılığı, etnik köken, ırk, yaş, cinsiyet, cinsel kimlik, engellilik, cinsel yönelim, dini inançlar, dil, kültür ve eğitim geçmişi dahil olmak üzere en geniş halleriyle benimseriz ve teşvik ederiz. Çeşitlilik içeren iş gücümüz, rekabet açısından önemli bir avantaj ve uzun vadeli sürdürülebilir iş başarımız için hayati öneme sahip bir servet olarak kabul edilmektedir. Kapsayıcı kültürümüz çalışanlarımıza güç verir ve daha yaratıcı, üretken ve işyeri olarak daha cazip olmamızı sağlar.

Daha fazla bilgi
Meet our people option 2_Graded

Kurumsal sürdürülebilirliğe odaklanma

Sürdürülebilirlikle ilgili ana sorunları ele alarak ve performansımızı düzenli ve şeffaf biçimde raporlayarak işimiz ve dolayısıyla etrafımızdaki dünya için nasıl uzun vadeli değer yarattığımızı öğrenin.

Kurumsal Sorumluluk raporumuzu okuyun

İnsanlar, mekânlar ve gezegenle ilgili hikayeler

İNSANLAR MEKÂNLARI YARATIR

30'dan fazla ülkede, 40.500'in üzerinde müşteri