Sektörler

Dünyanın daha verimli olması için çalışıyoruz

İnovatif ve entegre tesis yönetim hizmetlerimiz ile zamanınızı asli işlerinize odaklanmanız için size bırakıyoruz. Böylelikle kuruluşunuzun kârlılığını ve verimliliğini arttırmasına ve rekabet avantajı kazanmasına destek oluyoruz. Ticari ihtiyaçlarınıza ve sürekli değişime adapte oluyoruz. Hangi sektörde veya hangi mekânda olursanız olun, başarınızı arttırmak için yanınızdayız.

ISS TÜRKİYE

Büyümeye ve ekonomiye değer katmaya devam ediyoruz.

16 - 33

%

ORGANİK BÜYÜME

Sürdürülebilirlik ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk Raporu

Sürdürülebilir büyüme anlayışımızla uzun yıllardır şirketimizin yürütmekte olduğu çevre ve sosyal sorumluluk projelerinin bir ürünü olan Sürdürülebilirlik Raporumuzu bu yıl da yayınlamanın heyecanı içerisindeyiz. Raporumuz, GRI (Global Reporting Initiative) tarafından GRI Standartları çerçevesinde kontrol edilerek onaylanmıştır. Türkçe ve İngilizce olmak üzere iki dilde hazırlanan raporumuzu tüm paydaşlarımızın dikkatine sunarız. Sürdürülebilirlik Raporunda ISS Türkiye’nin faaliyetleri sonucu oluşan ekonomik, sosyal ve çevresel etkiler değerlendirilmiş, strateji ve hedefler açıklanarak, ISS Türkiye’nin yapmış olduğu çalışmalar hakkında bilgilere yer verilmiştir.

Şirketiniz için değer yaratırız

İster hastaların iyileştirildiği bir hastane, ister yolcuları ağırlayan bir havalimanı, ister en yetenekli çalışanları kendine çeken bir banka veya teknoloji şirketi olsun, işletmenizin en yüksek potansiyeline ulaşmasına yardımcı olmak için her zaman yanınızdayız. Size sunduğumuz yüksek standartlarımız, özenli çalışanlarımız ve akıllı çözümlerimiz ile; çalışanlarınızı ve mekânlarınızı buluşturmaya hazırız.

Stratejiden hizmet sunumuna kadar

Çalışanlarımız özen gösterir. Çalışanlarımız her zaman özenlidirler. Bizim kadar kapsamlı ve daha önemlisi kaliteli hizmet sağlama gücüne sahip, tamamen kendi çalışanları tarafından desteklenen küresel kuruluş sayısı son derece azdır.

İnsanlar, mekânlar ve gezegenle ilgili hikayeler

BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

ISS Türkiye olarak bilgi kaynaklarına güvenli erişim ve bu
kaynakların güvenli kullanımını sağlamak
amacıyla, varlıklarımızın gizlilik, bütünlük ve erişebilirlik özelliklerinin
korunmasını ve risklerin kabul edilebilir seviyelere indirilmesini
sağlamaktayız.

Hizmet verilen kurum ve
kuruluşların güvenini temin etmek ve verdiğimiz hizmetler için kullandığımız
bilgi varlıklarımızın güvenliğini sağlamamız öncelikli amacımızdır. 

Bu bağlamda; iş birliğinde bulunduğumuz müşteriler, resmi kurumlar ile
ilişkilerimiz çok değerlidir.

Sunmakta olduğumuz hizmetlerin sürekliliği, elimizde tuttuğumuz bilgilerin gizliliği,
müşterilerin veya kendi içimizdeki bilgi varlıklarının bütünlüğü yüksek öneme
sahiptir.

Bilgi güvenliği ve iş sürekliliği ile ilgili risklerimizi yönetmek amacıyla;

-  ISO 27001:2013 standardını ve ilgili tüm yasal
mevzuatı takip ederek gerekliliklerini yerine getiririz.
- Risklerimizi sürekli gözden geçirip kabul edilebilir
seviyenin üstündeki riskler için kontroller uygularız.
Çalışanlarımızın bilgi güvenliği ile ilgili
yetkinliklerini ve bilgi düzeylerini arttırmak için sürekli eğitimler
düzenleriz.   TC yasa ve yönetmeliklerine tam olarak uymayı taahhüt
ederiz.
Bilgi güvenliği yönetim sistemlerinin etkinlik ve
performansını sürekli iyileştiririz.

CAVİT HABİB
CEO
 

POLİTİKA BEYANI

Dünyanın dört bir yanında binlerce müşteriye hizmet sunan dünyanın en büyük işverenlerinden biri olan ISS Grup, faaliyetleri çerçevesinde Kişisel Veri işlemektedir. Sorumluluk sahibi bir işveren ve hizmet sağlayıcı olan ISS Grup, Kişisel Verileri düzenli ve güvenilir bir şekilde işleme yükümlülüğünü son derece ciddiye almaktadır. Çalışanlarının, müşterilerinin ve nihai tüketicilerinin Kişisel Veri bütünlüğünün korunması ISS Grup için son derece önemlidir.

İşbu Politika, ISS Grup’un bir parçası olan ve Türkiye’de mukim olan ISS Grup Şirketlerinin (“Topluluk Şirketleri”) 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu başta olmak üzere ilgili mevzuat hükümleri uyarınca Kişisel Verileri korumaya yönelik yükümlülüklerini yerine getirirken ve Kişisel Verileri işlerken Topluluk Şirketleri tarafından uyulması gereken esasları belirlemektedir.

İşbu Politikanın temel amacı, Topluluk Şirketleri tarafından Kişisel Verilerin işlenmesine ve korunmasına yönelik yöntem ve süreçlere ilişkin esasları belirlemek ve Kişisel Verilerin İşlenmesi ile ilgili süreçler ve prosedürlere ilişkin zorunlu asgari şartların Topluluk Şirketleri nezdinde ve Topluluk Şirketleri’nin her bir kademesinde aynı olmasını sağlamaktır.