Lütfen Bölge Seçiniz  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

İletişim Bilgileri
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

İletişim Bilgileri
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

İletişim Bilgileri
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

İletişim Bilgileri
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

İletişim Bilgileri
İnsan Kaynakları
IK-Calisma-Ilkeleri-Resim

ISS Çalışma İlkeleri

Verdiği hizmetlerin kalitesi, sarsılmaz ilkeleri, hızı, kapasitesi, güvenirliliği ile sektörünün lideri olan, ISS’de itici güçler olarak görevimiz, yönetimimizin rehberliğinde bu haklı gururu sürdürebilmek için beklenen gayret ve çabayı sonuna kadar göstermektir. 

•   Çalışanlar kanunlara uymalıdır.

•   ISS, çalışanlarından ISS Değerlerine uygun olarak yaşamalarını bekler: Dürüstlük, Girişimcilik, Sorumluluk

 ve Kalite,

•   Kişisel davranışları yönlendirecek herhangi bir yasa ya da kuralların olmadığı durumlarda, her bir 

   çalışan sağlam bir muhakeme yapmalı ve gerekli özeni göstermelidir.

•   Herhangi bir şüphe halinde, çalışanlar bir üstlerine veya diğer bir sorumlu ekip üyesine sorularını

 yöneltmelidirler.

•   İş arkadaşlarına, müşterilere ve diğer iş ortaklarına saygı ve eşitlik içerisinde davranılmalıdır.

•   Ayrımcılık ve cinsel taciz dahil olmak üzere her türlü taciz ISS’de kabul edilemez konulardır.

•   ISS çalışanları görevlerini alkol veya uyuşturucu etkisi altında olmaksızın yerine getirmelidirler.

•   ISS her türlü yolsuzluğun ve rüşvetin karşısında olup, bu tür uygulamalarla mücadeleye kendisini adamıştır.

•   ISS eşit şartlarda ticaret için ve sadece hizmetlerine ilişkin olarak rekabet eder.

•   Yerel uygulamalar her ne olursa olsun, ISS ile müşterileri, tedarikçileri veya kamu görevlileri arasındaki, her

 türlü kişisel ödemeler, bahşişler ya da rüşvet kesinlikle yasaktır

•   Bu çevrede adetten olması, makul bir değere sahip olması ve bir ticari amaca hizmet etmesi gibi durumlar

haricinde, iş ortaklarından hediyeler ya da diğer armağanlar almak kabul edilmezdir.

•   Yürürlükteki tüm rekabet kurallarına ve yönetmeliklerine uygun davranmak ISS’in ticari uygulamalarının

temelinde yatmaktadır.

•   ISS, rakipleriyle birlikte fiyatları belirlemez, hizmetleri paylaşmaz ya da pazarı bölüşmez.

•   ISS ihalelerde rakipleriyle gizlice anlaşmaz.

•   ISS ticari konuları (ücretlendirme, indirimler, primler, satış şartları vb. gibi) rakipleriyle tartışmaz.

ISS; tedarikçilerinin, müşterilerinin ve diğer iş ortaklarının ISS İş Ahlakı Kurallarını anladığından emin

 olacaktır.

•   ISS’in müşteri tesislerindeki hizmet sunumu kalite, sağlık, ve çevre standartlarını karşılayacaktır.

•   Müşterinin gizliliğine saygı gösterilecek ve ilgili veriler korunacaktır.

•   Müşteri şikayetlerinin üzerine etkili şekilde eğilerek, bunların yüksek seviyelerdeki hizmeti sürekli kılmak

 için değerli katkılar olarak kabul edileceklerdir.

 

 • ISS, çalışanları için uygun sağlık ve güvenlik standartlarının dahil olduğu uygun çalışma

koşullarını temin eder.

• ISS, istihdam ve mesleki açıdan çalışanlara karşı ayrımcılığın hiçbir şekline müsamaha

göstermez; tüm çalışanlar adil ve eşit muamele hakkına sahiptir.

• ISS örgütlenme özgürlüğüne ve toplu sözleşme hakkına saygı duyar; tüm çalışanlar işçi

sendikalarına katılmak ve bunları kurmak konusunda özgürdür.

• ISS hiçbir zorunlu ya da zorla çalıştırılan işgücü kullanmaz.

• Uluslararası sözleşmelere uygun olarak, ISS çocukları istihdam etmekten kaçınır.

• ISS asgari olarak yerel anlaşmalara ve mevzuatlara uygun ücretler sunar.

• ISS asgari ücretlerin sunumunu ve uygulanmasını destekler.

• Çalışanlara gerçekleştirdikleri görevlere uygun olarak eğitim olanakları sunulur.

• ISS, çalışanların gizliliğine saygı duyar ve buna bağlı olarak ilgili verileri korur.

 

•   ISS, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Anlaşmasına imza atmış olup, anlaşmanın on prensibine kendisini

 adamıştır.

•   ISS, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Bildirgesinde ve Uluslararası Çalışma Teşkilatı’nın Ana Sözleşmelerinde

 belirtilen şekilde insan haklarına saygı duyar, destekler ve teşvik eder.

•   ISS iyi kurumsal yönetimi ilkelerine uygun olarak çalışır.

•   ISS, faaliyetlerinin kötü çevresel etkilerini sürekli olarak azaltmak için kendisini adamıştır.

•   ISS faaliyet gösterdiği her yerde iyi bir tüzel kişi olarak hareket eder.

•   ISS’in sosyal, çevresel ve etik taahhütleri müşteriler, çalışanları ve diğer hissedarlarıyla yaptığı tüm

 ticari işlemlerine yansır.

ISSBultenThumb
Bülteni incele