Lütfen Bölge Seçiniz  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

İletişim Bilgileri
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

İletişim Bilgileri
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

İletişim Bilgileri
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

İletişim Bilgileri
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

İletişim Bilgileri
İnsan Kaynakları
IK-Calisma-Ilkeleri-Resim

ISS Çalışma İlkeleri

ISS Davranış Kuralları, tüm ISS faaliyetleri ve ISS çalışanları için geçerli bazı temel ilkeleri belirlemektedir. Bu ilkeler aşağıda sıralananlar ile ilgilidir:

 • Çalışanların Kişisel Davranışları
 • Yolsuzluk ve Rüşvetle Mücadele
 • Rekabet Yasalarına Uyum
 • İş Ortaklığı İlişkileri
 • İş Yeri Standartları
 • Kurumsal Sorumluluk

ISS Davranış Kuralları, ISS Değerlerini destekler ve ISS politikaları, kuralları ve yönergeleri ile desteklenir.

ISS Davranış Kuralları, ISS'deki istihdam şartlarının bir parçasıdır.

 • Çalışanlar yasalara uymalıdır
 • ISS, çalışanlarından ISS Değerlerine uymalarını beklemektedir: Dürüstlük, Girişimcilik, Sorumluluk ve Kalite
 • Kişisel davranışların tabi olduğu mevzuat veya kuralların bulunmadığı durumlarda, her çalışanın doğru karar vermesi ve gereken özeni göstermesi gerekir.
 • Çalışanlar, ISS'nin çıkarlarıyla çatışan faaliyetlerden uzak durmalıdır ve olası çıkar çatışmalarını üstlerine bildirmekle yükümlüdür.
 • İş arkadaşları, müşteriler ve diğer iş ortaklarına saygılı ve eşit davranılmalıdır.
 • Cinsel taciz dahil olmak üzere ayrımcılık ve taciz, ISS'de kesinlikle kabul edilemez.
 • ISS çalışanları, çalışırken alkol veya uyuşturucu kullanamaz.
 • Şüphe duyulduğunda, çalışanlar sorularını üstlerine veya sorumlu olan bir diğer kişiye iletmelidir.
 • ISS, her tür yolsuzluk ve rüşvete karşıdır ve bu tür uygulamalarla mücadele etmeye büyük önem vermektedir.
 • ISS, iş konusunda adil şartlarda ve sadece Hizmetlerinin esasına göre rekabet eder.
 • Yerel uygulamalardan bağımsız olarak, ISS ile müşteriler, tedarikçiler veya kamu çalışanları arasında kişisel ödeme, komisyon veya rüşvet alınıp verilmesi kesinlikle yasaktır.
 • Faaliyet gösterilen yerde mutat, makul değerde ve iş amacına yönelik olmadıkça, iş ortaklarından hediye veya diğer tür armağanlar alınması yasaktır.
 • Yürürlükteki tüm rekabet kurallarına ve düzenlemelerine uyum, ISS iş uygulamalarının temelini oluşturmaktadır.
 • ISS, rakipleri ile fiyatları sabitlemez, Hizmetleri tahsis etmez veya pazarları bölmez.
 • ISS, rakipleri ile ihalelere girmez.
 • ISS rakipleri ile bilgi paylaşmaz veya rekabet konularını (fiyatlandırma, indirimler, ikramiyeler, satış koşulları vb.) konuşmaz.
 • ISS, tedarikçilerinin ISS Tedarikçi Davranış Kuralları hakkında bilgi sahibi olmasını ve müşterilerinin ve diğer iş ortaklarının ISS Davranış Kuralları hakkında bilgi sahibi olmasını sağlayacaktır.
 • ISS hizmet sunumu, müşterilerin bulunduğu yerlerdeki kalite, sağlık, güvenlik ve çevre konusunda kabul edilmiş standartları karşılayacaktır.
 • Müşteri gizliliğine riayet edilir ve ilgili bilgiler korunur.
 • Müşteri şikayetleri etkili bir şekilde ele alınır ve kesintisiz yüksek düzeyde hizmet sunmayı sağlama konusunda değerli bir katkı olarak değerlendirilir.
 • ISS, çalışanlarına uygun sağlık ve güvenlik standartlarını da içeren uygun çalışma koşulları sağlar.
 • ISS, çalışanlarına yönelik istihdam ve iş ile ilgili ayrımcılık yapılmasına müsamaha göstermez ve tüm çalışanlar adil ve eşit muamele hakkına sahiptir.
 • ISS, örgütlenme özgürlüğüne ve toplu iş sözleşmesi hakkına riayet eder ve tüm çalışanlar sendikalaşma ve sendika kurma hakkına sahiptir.
 • ISS, zorla veya zorunlu çalıştırma kullanmaz.
 • Uluslararası sözleşmeler uyarınca ISS, çocuk istihdamından kaçınır.
 • ISS, asgari olarak yerel sözleşme ve yönetmeliklere uygun yeterli ücret sunar.
 • ISS, asgari ücretlerin uygulanmasını ve sürdürülmesini destekler.
 • Çalışanlara yaptıkları işle ilgili eğitim fırsatları sunulur.
 • ISS, çalışanlarının gizliliğine riayet eder ve ilgili bilgileri buna göre korur.
 • ISS, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi tarafıdır ve bu Küresel İlkeler Sözleşmesi on ilkesine bağlıdır.
 • ISS, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Beyannamesi ve Uluslararası Çalışma Örgütünün Temel Sözleşmelerinde belirtilen insan haklarına saygı duyar ve bunları destekler ve teşvik eder.
 • ISS, iyi kurumsal yönetim ilkelerine göre faaliyet gösterir.
 • ISS, faaliyetlerinin çevre üzerindeki olumsuz etkilerini sürekli olarak azaltmayı taahhüt eder.
 • ISS, faaliyet gösterdiği tüm toplumlarda iyi bir kurumsal vatandaş olarak hareket eder.
 • ISS'nin sosyal, çevresel ve etik taahhütleri, müşterileri, çalışanları, tedarikçileri ve diğer paydaşları ile olan tüm ilişkilerine yansıtılacaktır.

ISS, ISS çalışanları, iş ortakları ve diğer paydaşların ciddi ve hassas konuları bildirmelerini sağlamak için bir bilgi uçurma politikası benimsemiştir. Ciddi ve hassas bir konuyu bildirmek istemeniz durumunda, bunu https://iss.whistleblowernetwork.net/FrontPages/Default.aspx adresinden güvenli ve harici olarak barındırılan bir raporlama sitesi aracılığıyla veya ISS World Services A/S Buddingevej 197 DK-2860 Søborg Danimarka (Tel: +45 3817 0000, Faks: +45 3817 0011) adresinden İç Denetim Grubu Başkanına bildirebilirsiniz.

issway20191
ISSWAY Son Sayı